Προσοχή: τα pdf αρχεία με τα δημοσιεύματα του μήνα ενδέχεται να είναι βαριά, και να καθυστερήσει το άνοιγμά τους.

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1958_01.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1958_02.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1958_03.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1958_04.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1958_05.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1958_06.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1958_07.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1958_08.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1958_09.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1958_10.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1958_11.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1958_12.pdf

  Back

  School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

  © 2020 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

  School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki