Διπλωματική εξέταση

Η διπλωματική εξέταση, η οποία είναι απαραίτητη για το πτυχίο και την ολοκλήρωση της κατεύθυνσης, έχει δύο σκέλη:
α) μία διπλωματική εργασία, θεωρητικού ή καλλιτεχνικού χαρακτήρα
και
β) μία δημόσια διάλεξη-μάθημα.

Το θέμα της διάλεξης ενδείκνυται να είναι συναφές με το θέμα της εργασίας, αν και ενίοτε μπορεί να είναι ανεξάρτητο από αυτό.

Δείτε οδηγίες για διάλεξη συναφή με τη διπλωματική εργασία εδώ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 • Η πρόβλεψη για διπλωματική εξέταση σε ειδικό θέμα, που υπήρχε σε παλιότερα προγράμματα σπουδών, και ιδιαίτερα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Γενικής κατεύθυνσης, με βάση απόφαση της ΓΣ του Τμήματος έχει καταργηθεί.
 • Οι φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Προγραμμάτων Σπουδών έως και το 2010, που θα εκπονήσουν θεωρητική διπλωματική πρέπει, με βάση τον Οδηγό Σπουδών 2010-2011 (σ. 27),  να έχουν περάσει τα εξής τέσσερα μαθήματα: Εισαγωγή στη νεοελληνική λογοτεχνία, Από το κείμενο στην παράσταση, Θεωρίες θεάτρου και δράματος, Κριτική ανάλυση θεατρικών παραστάσεων. Για την εκπόνηση θεωρητικής διπλωματικής είναι επίσης προαπαιτούμενο το μάθημα Εισαγωγή στη γραπτή επιστημονική εργασία. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η κατάθεση στη βιβλιοθήκη της γραπτής εργασίας (θεωρητική), της διάλεξης (εφόσον είναι διαφορετική από τη διπλωματική) όπως και: α. του φακέλου (κείμενο, αφίσα, πρόγραμμα κτλ.), και β. της μαγνητοσκοπημένης παράστασης (καλλιτεχνική) είναι υποχρεωτική.
Υποχρεωτική είναι από το ακαδ. έτος 2019-2020 και η κατάθεση στη βιβλιοθήκη όλων των παραπάνω και σε ηλεκτρονική μορφή (cd/dvd που θα περιλαμβάνει σε pdf. τα κείμενα/προγράμματα,/αφίσα+τη μαγνητοσκοπημένη παράσταση). 
Τα αντίτυπα στη βιβλιοθήκη κατατίθενται μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης και την ενσωμάτωση τυχόν διορθώσεων.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ

Κάθε εργασία (θεωρητική ή καλλιτεχνική, μετάφραση, διπλωματική ή διάλεξη), στην τυπωμένη και ηλεκτρονική της εκδοχή (γραπτή εργασία/φάκελος), οφείλει να περιέχει στις αρχικές της σελίδες:

 • την Υπεύθυνη Δήλωση για τη συγγραφή/δημιουργία της (βλ. παρακάτω: ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ)
 •  Περίληψη (100-500 λέξεις) στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ήδη από το 2010 είναι υποχρεωτική η αναγραφή των στοιχείων του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σε κάθε δημοσίευση/παρουσίαση/παράσταση της διπλωματικής ή επόμενης εκδοχής της (εντός και εκτός πανεπιστημίου). Συγκεκριμένα:

Για κάθε διπλωματική εργασία και διάλεξη, στις αφίσες, στα προγράμματα και στα τεύχη που συνοδεύουν την κάθε παρουσίαση, στις αναφορές στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και σε δημοσίευση/έκδοση, θα πρέπει να αναφέρεται:

 • Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Σχολή Καλών Τεχνών και το Τμήμα Θεάτρου.
 • Ο τίτλος της εργασίας, η κατεύθυνση, το όνομα του φοιτητή και το όνομα και ο τίτλος του επόπτη καθηγητή. Εάν πρόκειται για περισσότερες από μία κατευθύνσεις, θα αναφέρονται ανά κατεύθυνση τα ονόματα και οι τίτλοι όλων των εποπτών.

Η διπλωματική εργασία και η διάλεξη βαθμολογούνται χωριστά. Από αυτούς τους δύο βαθμούς προκύπτει ο τελικός βαθμός της διπλωματικής εξέτασης, για τον υπολογισμό του οποίου η διάλεξη έχει συντελεστή 1 και η διπλωματική εργασία συντελεστή 2.

  • Ως προς το είδος της διπλωματικής εργασίας, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, προσφέρονται διάφορες δυνατότητες: Επιστημονική εργασία,  Καλλιτεχνική παραγωγή, Μετάφραση.

   Σύνταξη εκτεταμένης επιστημονικής εργασίας είτε στο επίπεδο της ανάλυσης (θέματα δραματολογίας, παραστασιολογίας, θεωρίας και ιστορίας θεάτρου) είτε στο επίπεδο της καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών (παραστασιογραφία, κριτικογραφία). Η έκταση της εργασίας ορίζεται ανάμεσα στις 15.000 και 20.000 λέξεις. Ο φοιτητής/Η φοιτήτρια παραδίδει τρία αντίτυπα της εργασίας του στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ καταθέτει αντίτυπο (τυπωμένο και σε ηλεκτρονική μορφή – βλ. παραπάνω) στη Βιβλιοθήκη για το αρχείο του Τμήματος. Όλες οι εργασίες φυλάσσονται στο αρχείο. Αυτό το είδος διπλωματικής εργασίας προορίζεται για τους φοιτητές που έχουν ακολουθήσει την κατεύθυνση Δραματολογίας-Παραστασιολογίας.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

   Η λογοκλοπή, με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΠΘ, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές ποινές «ανάλογες προς τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις ειδικές συνθήκες τέλεσής του και το βαθμό της υπαιτιότητας».

   Δείτε περισσότερα, στη σχετική ενότητα παρακάτω.

   Υλοποίηση ενός καλλιτεχνικού σχεδίου και δημόσια παρουσίασή του. Ισχύει για τη Σκηνογραφία, την Ενδυματολογία, την Υποκριτική, τη Σκηνοθεσία, τη Δραματουργική επεξεργασία, τον Φωτισμό και την Οργάνωση Παραγωγής. Οι φοιτητές και φοιτήτριες επίσης καταθέτουν ντοσιέ εργασίας σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις προκειμένου να βαθμολογηθούν. Ο φάκελος αυτός (κείμενο, αφίσα παράστασης, πρόγραμμα κτλ.) καθώς και η μαγνητοσκόπηση της παράστασης πρέπει να κατατεθούν και στη βιβλιοθήκη μετά τη βαθμολόγηση της εργασίας και πριν από την ορκωμοσία (βλ. παραπάνω). Συχνά, οι παραστάσεις είναι αποτέλεσμα συνεργασίας διαφορετικών διπλωματικών εργασιών, σε διαφορετικούς τομείς της θεατρικής τέχνης. Σε αυτή την περίπτωση οι φοιτητές/φοιτήτριες ετοιμάζουν και καταθέτουν ξεχωριστό ντοσιέ εργασίας ανά κατεύθυνση/φοιτητή-τρια.

   Υπογραμμίζουμε ότι οι φοιτητές/τριες, στην περίπτωση που χρησιμοποιούν καλλιτεχνικό υλικό από άλλα projects, οφείλουν να έχουν ζητήσει την άδεια των δημιουργών, επισημαίνοντας εξαρχής ότι πρόκειται για πανεπιστημιακή διπλωματική εργασία, η οποία και ΔΕΝ θα παρουσιαστεί εκτός πανεπιστημιακού πλαισίου χωρίς την άδειά τους.

   Μετάφραση ενός θεατρικού έργου. Οι φοιτητές/τριες που θα εκπονήσουν διπλωματική εργασία σε μετάφραση κειμένου, οφείλουν να συγγράψουν παράλληλα δοκίμιο (ως εισαγωγή ή επίμετρο) με συγκεκριμένο θέμα για το έργο ή τον συγγραφέα με τα οποία ασχολούνται, το οποίο θα συνοδεύσει τη μετάφραση και μπορεί να αποτελέσει τον κορμό της διάλεξής τους. Η έκταση του δοκιμίου, που και πάλι θα ακολουθεί τους κανόνες της πανεπιστημιακής εργασίας και επιστημονικής δεοντολογίας, θα πρέπει να εκτείνεται μεταξύ 8.000 και 12.000 λέξεων (και η παρουσίασή του να γίνει σε χρόνο 45-50 λεπτών).

   Υπογραμμίζουμε ότι οι φοιτητές/τριες, που επιλέγουν αυτόν τον τύπο διπλωματικής, οφείλουν να έχουν ζητήσει την άδεια των συγγραφέων για τις μεταφράσεις, επισημαίνοντας εξαρχής στους δημιουργούς ότι πρόκειται για πανεπιστημιακή ερευνητική εργασία. Επίσης, στις εργασίες αυτές θα πρέπει να δηλώνεται στη σελίδα τίτλου ότι απαγορεύεται η χρήση των μεταφράσεων αυτών σε παράσταση.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

   Η λογοκλοπή, με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΠΘ, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές ποινές «ανάλογες προς τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις ειδικές συνθήκες τέλεσής του και το βαθμό της υπαιτιότητας».

   Δείτε περισσότερα, στη σχετική ενότητα παρακάτω.

  • Ο φοιτητής, σε συνεννόηση με τον επόπτη, επιλέγει ένα θέμα ιστορίας θεάτρου, ή δραματολογίας, ή θεωρίας θεάτρου κλπ. και ετοιμάζει πάνω σ’ αυτό μια διάλεξη/μάθημα διάρκειας 45΄. Το θέμα μπορεί να σχετίζεται με τη διπλωματική του ή να είναι διαφορετικό (βλ. εδώ). Όταν ο επόπτης κρίνει ότι η διάλεξη είναι ολοκληρωμένη, ο φοιτητής την παρουσιάζει, κατά την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο, σε αίθουσα του Τμήματος. Η διάλεξη, που μπορεί να συνοδεύεται από προβολή διαφανειών ή βίντεο, από «παιγμένα» αποσπάσματα θεατρικών έργων κλπ., είναι δημόσια και ακολουθείται από ερωτήσεις και παρατηρήσεις της επιτροπής προς τον ομιλητή. Ερωτήσεις μπορούν επίσης να υποβάλλουν και όσοι από τους ακροατές το επιθυμούν. Για την αξιολόγηση της διάλεξης λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη ο τρόπος παρουσίασης: η σαφήνεια της διατύπωσης, η ζωντάνια, η μεταδοτικότητα, κλπ.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

   Η λογοκλοπή, με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΠΘ, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές ποινές «ανάλογες προς τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις ειδικές συνθήκες τέλεσής του και το βαθμό της υπαιτιότητας».

   Δείτε περισσότερα, στη σχετική ενότητα παρακάτω.

  • Η διπλωματική εργασία και η διάλεξη πραγματοποιούνται με την εποπτεία ενός τουλάχιστον μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος. Ο επόπτης μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε μία από τις δύο δοκιμασίες. Το θέμα, και στις δύο περιπτώσεις, καθορίζεται κατόπιν συνεργασίας μεταξύ του φοιτητή και του επόπτη. Την αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας, όπως και της διάλεξης, αναλαμβάνει τριμελής επιτροπή, μέλος της οποίας είναι και ο επόπτης. Τα δύο άλλα μέλη της επιτροπής ορίζονται από την επιτροπή σπουδών, έπειτα από εισήγηση του επόπτη. Η εξεταστική επιτροπή μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε μία από τις δύο δοκιμασίες.

  • Αμέσως μετά το τέλος του 8ου εξαμήνου, ή στις αρχές του 9ου, ο φοιτητής, εφόσον έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα 4/5 τουλάχιστον των μαθημάτων που απαιτούνται για το πτυχίο, προτείνει, ανάλογα με την περιοχή των ενδιαφερόντων του, την εποπτεία της διπλωματικής του εργασίας ή της διάλεξης σε ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος. Σε περίπτωση άρνησης, απευθύνεται σε άλλους διδάσκοντες και αν δεν βρει τελικά ανταπόκριση ζητεί τον ορισμό επόπτη από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Ο επόπτης καθοδηγεί και συμβουλεύει το φοιτητή πάνω σε ζητήματα μεθόδου.

   Ο φοιτητής πρέπει να δηλώσει το θέμα της εργασίας ή της διάλεξης και το όνομα του επόπτη στη γραμματεία, το αργότερο έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους ανεξάρτητα με το αν θα παρουσιάσει τις εργασίες του τον Φεβρουάριο, τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο. Στη γραμματεία επίσης πρέπει να δηλωθεί ενδεχόμενη τροποποίηση του θέματος.

   Οι δύο φάσεις της διπλωματικής εξέτασης (διπλωματική εργασία, διάλεξη) μπορεί να είναι ανεξάρτητες και η σειρά τους αποφασίζεται από το φοιτητή σε συνεργασία και με τον επόπτη, ειδικά αν το θέμα της διάλεξης προκύπτει από τη διπλωματική. Πραγματοποιούνται τρεις φορές το χρόνο, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου (Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, Φεβρουαρίου) και ένα δεκαπενθήμερο μετά το τέλος της.

  • Το Τμήμα στηρίζει, στο μέτρο των οικονομικών του δυνατοτήτων, τους φοιτητές κατά την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας: αγορά υλικών, διάθεση εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη κτλ. Όσοι εμπλέκονται στην εκπόνηση καλλιτεχνικών εργασιών (φοιτητές και διδάσκοντες)  πρέπει το αργότερο ένα μήνα πριν από την παρουσίασή της να έρχονται σε επαφή με τα μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος ώστε να υπάρχει έγκαιρος προγραμματισμός των καλλιτεχνικών διπλωματικών.

  • Η λογοκλοπή, με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΠΘ, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές ποινές «ανάλογες προς τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις ειδικές συνθήκες τέλεσής του και το βαθμό της υπαιτιότητας».

   Οι φοιτητές/τριες πρέπει, στην πρώτη σελίδα της εργασίας τους ή στον φάκελο υλικού της καλλιτεχνικής διπλωματικής τους, να συμπεριλάβουν την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση:

   Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητή/τριας:
   Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας της παρούσας εργασίας και ότι έχω αναφέρει ή παραπέμψει σε αυτήν, ρητά και συγκεκριμένα, όλες τις πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών, προτάσεων ή λέξεων, είτε αυτές μεταφέρονται επακριβώς (στο πρωτότυπο ή μεταφρασμένες) είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για το συγκεκριμένο μάθημα/σεμινάριο/πρόγραμμα σπουδών.

   Κατεβάστε εδώ το έντυπο της δήλωσης.

   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

  Επικαιρότητα

  ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι φοιτητές που πρόκειται να ορκιστούν στην ορκωμοσία της εξεταστικής του Ιουνίου του 2021 καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος info@thea.auth.gr τη σχετική αίτηση (εδώ) από 15 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου 2021. Η τελετή ορκωμοσίας λόγω της πανδημίας δεν ... Διαβάστε περισσότερα

  ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

  Έρευνα κοινού παραστάσεων αρχαίου δράματος

  Το καλοκαίρι του 2021, μια ερευνητική ομάδα από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες, υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες του Τμήματος Θεάτρου και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ, με επιστημ. υπεύθυνη την Ελένη Παπάζογλου, Αναπλ. καθηγήτρια του ΤΘ, διενεργεί μια Έρευνα κοινού παρ ... Διαβάστε περισσότερα

  Έρευνα κοινού παραστάσεων αρχαίου δράματος

  ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ IV

  Έπειτα από αίτημα των φοιτητών, ορίζεται νέα ημερομηνία εξετάσεων για το μάθημα Παγκόσμιο IV (παλαιό ΠΠΣ) ΤΕΤΑΡΤΗ 23/06 11:45-13:45 μέσω της πλατφόρμας e-learning ... Διαβάστε περισσότερα

  ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ IV

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ IV

  Οι Εξετάσεις Παγκοσμίου Θεάτρου ΙV θα πραγματοποιηθούν την ΤΕΤΑΡΤΗ 16/06/2020 στις 11:45-13:45 μέσω της πλατφόρμας e-learning   ... Διαβάστε περισσότερα

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ IV

  Ενημέρωση για τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις μαθημάτων μέχρι 11/6

  Σύμφωνα με τις αποφάσεις Συγκλήτου που αφορούν τις εξ αποστάσεως εξετάσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, καλείσαι να εισέλθεις στο περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας https://sis.auth.gr και να επιλέξεις Εξυπηρέτηση> Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο (https://students.auth.gr/#/requests ... Διαβάστε περισσότερα

  Ενημέρωση για τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις μαθημάτων μέχρι 11/6

  Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022

    Παρακαλούμε για την ανάδειξη των εκπροσώπων φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων), στα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 της (γ) σχετικής τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης: ΕΔΩ ... Διαβάστε περισσότερα

  Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022

  Ημερομηνία εξέτασης μαθήματος ΨΥ-678 Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα & η Ευθύνη του Επιστήμονα

  Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα της εξεταστικής Ιουνίου 2021 του Τμήματoς Ψυχολογίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.psy.auth.gr/el/secretariat-news/6929 Το μάθημα ΨΥ-678: Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα & η Ευθύνη του Επιστήμονα (UNESCO, Κεσίδου-Κώνστα) θα εξεταστεί την Τρίτη 22.6.20 ... Διαβάστε περισσότερα

  Ημερομηνία εξέτασης μαθήματος ΨΥ-678 Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα & η Ευθύνη του Επιστήμονα

  Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας ΣΝΕΓ αλλοδαπών φοιτητών ΑΠΘ_Ιούνιος 2021

  Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2021 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ. ΕΔΩ ... Διαβάστε περισσότερα

  Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας ΣΝΕΓ αλλοδαπών φοιτητών ΑΠΘ_Ιούνιος 2021

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΟΥ ΑΠΘ

  Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευτεί η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ για το ακ. έτος 2021-22 με τίτλο «Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική». (https://www.thea.auth.gr/Contentgraduate-studies/selection-process-applications/ Για το ... Διαβάστε περισσότερα

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΟΥ ΑΠΘ

  ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ε.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

  Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα των Γερμανικών θα πρέπει να το δηλώσουν στη διδάσκουσα, μέσω mail : ealexiad@lance.auth.gr, το αργότερο μέχρι 3-6-2021. ·       Η εξέταση θα γίνει προφορικά μέσω της πλατφόρμας zoom του ΑΠΘ, σε γκρουπ των τριών ατόμων. ·       Οι φ ... Διαβάστε περισσότερα

  ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ε.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

  Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών, Α.Π.Θ. | Εγνατία 122, 54622 Θεσσαλονίκη | Τ 2310 992 123-25 | F 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

  © 2021 Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. | Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας LineaDesign

  Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.