Διπλωματική εξέταση

Η διπλωματική εξέταση, η οποία είναι απαραίτητη για το πτυχίο και την ολοκλήρωση της κατεύθυνσης, έχει δύο σκέλη:
α) μία διπλωματική εργασία, θεωρητικού ή καλλιτεχνικού χαρακτήρα
και
β) μία δημόσια διάλεξη-μάθημα.

Το θέμα της διάλεξης ενδείκνυται να είναι συναφές με το θέμα της εργασίας, αν και ενίοτε μπορεί να είναι ανεξάρτητο από αυτό.

Δείτε οδηγίες για διάλεξη συναφή με τη διπλωματική εργασία εδώ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 • Η πρόβλεψη για διπλωματική εξέταση σε ειδικό θέμα, που υπήρχε σε παλιότερα προγράμματα σπουδών, και ιδιαίτερα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Γενικής κατεύθυνσης, με βάση απόφαση της ΓΣ του Τμήματος έχει καταργηθεί.
 • Οι φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Προγραμμάτων Σπουδών έως και το 2010, που θα εκπονήσουν θεωρητική διπλωματική πρέπει, με βάση τον Οδηγό Σπουδών 2010-2011 (σ. 27),  να έχουν περάσει τα εξής τέσσερα μαθήματα: Εισαγωγή στη νεοελληνική λογοτεχνία, Από το κείμενο στην παράσταση, Θεωρίες θεάτρου και δράματος, Κριτική ανάλυση θεατρικών παραστάσεων. Για την εκπόνηση θεωρητικής διπλωματικής είναι επίσης προαπαιτούμενο το μάθημα Εισαγωγή στη γραπτή επιστημονική εργασία. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η κατάθεση στη βιβλιοθήκη της γραπτής εργασίας (θεωρητική), της διάλεξης (εφόσον είναι διαφορετική από τη διπλωματική) όπως και: α. του φακέλου (κείμενο, αφίσα, πρόγραμμα κτλ.), και β. της μαγνητοσκοπημένης παράστασης (καλλιτεχνική) είναι υποχρεωτική.
Υποχρεωτική είναι από το ακαδ. έτος 2019-2020 και η κατάθεση στη βιβλιοθήκη όλων των παραπάνω και σε ηλεκτρονική μορφή (cd/dvd που θα περιλαμβάνει σε pdf. τα κείμενα/προγράμματα,/αφίσα+τη μαγνητοσκοπημένη παράσταση). 
Τα αντίτυπα στη βιβλιοθήκη κατατίθενται μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης και την ενσωμάτωση τυχόν διορθώσεων.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ

Κάθε εργασία (θεωρητική ή καλλιτεχνική, μετάφραση, διπλωματική ή διάλεξη), στην τυπωμένη και ηλεκτρονική της εκδοχή (γραπτή εργασία/φάκελος), οφείλει να περιέχει στις αρχικές της σελίδες:

 • την Υπεύθυνη Δήλωση για τη συγγραφή/δημιουργία της (βλ. παρακάτω: ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ)
 •  Περίληψη (100-500 λέξεις) στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ήδη από το 2010 είναι υποχρεωτική η αναγραφή των στοιχείων του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σε κάθε δημοσίευση/παρουσίαση/παράσταση της διπλωματικής ή επόμενης εκδοχής της (εντός και εκτός πανεπιστημίου). Συγκεκριμένα:

Για κάθε διπλωματική εργασία και διάλεξη, στις αφίσες, στα προγράμματα και στα τεύχη που συνοδεύουν την κάθε παρουσίαση, στις αναφορές στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και σε δημοσίευση/έκδοση, θα πρέπει να αναφέρεται:

 • Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Σχολή Καλών Τεχνών και το Τμήμα Θεάτρου.
 • Ο τίτλος της εργασίας, η κατεύθυνση, το όνομα του φοιτητή και το όνομα και ο τίτλος του επόπτη καθηγητή. Εάν πρόκειται για περισσότερες από μία κατευθύνσεις, θα αναφέρονται ανά κατεύθυνση τα ονόματα και οι τίτλοι όλων των εποπτών.

Η διπλωματική εργασία και η διάλεξη βαθμολογούνται χωριστά. Από αυτούς τους δύο βαθμούς προκύπτει ο τελικός βαθμός της διπλωματικής εξέτασης, για τον υπολογισμό του οποίου η διάλεξη έχει συντελεστή 1 και η διπλωματική εργασία συντελεστή 2.

  • Ως προς το είδος της διπλωματικής εργασίας, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, προσφέρονται διάφορες δυνατότητες: Επιστημονική εργασία,  Καλλιτεχνική παραγωγή, Μετάφραση.

   Σύνταξη εκτεταμένης επιστημονικής εργασίας είτε στο επίπεδο της ανάλυσης (θέματα δραματολογίας, παραστασιολογίας, θεωρίας και ιστορίας θεάτρου) είτε στο επίπεδο της καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών (παραστασιογραφία, κριτικογραφία). Η έκταση της εργασίας ορίζεται ανάμεσα στις 15.000 και 20.000 λέξεις. Ο φοιτητής/Η φοιτήτρια παραδίδει τρία αντίτυπα της εργασίας του στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ καταθέτει αντίτυπο (τυπωμένο και σε ηλεκτρονική μορφή – βλ. παραπάνω) στη Βιβλιοθήκη για το αρχείο του Τμήματος. Όλες οι εργασίες φυλάσσονται στο αρχείο. Αυτό το είδος διπλωματικής εργασίας προορίζεται για τους φοιτητές που έχουν ακολουθήσει την κατεύθυνση Δραματολογίας-Παραστασιολογίας.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

   Η λογοκλοπή, με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΠΘ, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές ποινές «ανάλογες προς τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις ειδικές συνθήκες τέλεσής του και το βαθμό της υπαιτιότητας».

   Δείτε περισσότερα, στη σχετική ενότητα παρακάτω.

   Υλοποίηση ενός καλλιτεχνικού σχεδίου και δημόσια παρουσίασή του. Ισχύει για τη Σκηνογραφία, την Ενδυματολογία, την Υποκριτική, τη Σκηνοθεσία, τη Δραματουργική επεξεργασία, τον Φωτισμό και την Οργάνωση Παραγωγής. Οι φοιτητές και φοιτήτριες επίσης καταθέτουν ντοσιέ εργασίας σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις προκειμένου να βαθμολογηθούν. Ο φάκελος αυτός (κείμενο, αφίσα παράστασης, πρόγραμμα κτλ.) καθώς και η μαγνητοσκόπηση της παράστασης πρέπει να κατατεθούν και στη βιβλιοθήκη μετά τη βαθμολόγηση της εργασίας και πριν από την ορκωμοσία (βλ. παραπάνω). Συχνά, οι παραστάσεις είναι αποτέλεσμα συνεργασίας διαφορετικών διπλωματικών εργασιών, σε διαφορετικούς τομείς της θεατρικής τέχνης. Σε αυτή την περίπτωση οι φοιτητές/φοιτήτριες ετοιμάζουν και καταθέτουν ξεχωριστό ντοσιέ εργασίας ανά κατεύθυνση/φοιτητή-τρια.

   Υπογραμμίζουμε ότι οι φοιτητές/τριες, στην περίπτωση που χρησιμοποιούν καλλιτεχνικό υλικό από άλλα projects, οφείλουν να έχουν ζητήσει την άδεια των δημιουργών, επισημαίνοντας εξαρχής ότι πρόκειται για πανεπιστημιακή διπλωματική εργασία, η οποία και ΔΕΝ θα παρουσιαστεί εκτός πανεπιστημιακού πλαισίου χωρίς την άδειά τους.

   Μετάφραση ενός θεατρικού έργου. Οι φοιτητές/τριες που θα εκπονήσουν διπλωματική εργασία σε μετάφραση κειμένου, οφείλουν να συγγράψουν παράλληλα δοκίμιο (ως εισαγωγή ή επίμετρο) με συγκεκριμένο θέμα για το έργο ή τον συγγραφέα με τα οποία ασχολούνται, το οποίο θα συνοδεύσει τη μετάφραση και μπορεί να αποτελέσει τον κορμό της διάλεξής τους. Η έκταση του δοκιμίου, που και πάλι θα ακολουθεί τους κανόνες της πανεπιστημιακής εργασίας και επιστημονικής δεοντολογίας, θα πρέπει να εκτείνεται μεταξύ 8.000 και 12.000 λέξεων (και η παρουσίασή του να γίνει σε χρόνο 45-50 λεπτών).

   Υπογραμμίζουμε ότι οι φοιτητές/τριες, που επιλέγουν αυτόν τον τύπο διπλωματικής, οφείλουν να έχουν ζητήσει την άδεια των συγγραφέων για τις μεταφράσεις, επισημαίνοντας εξαρχής στους δημιουργούς ότι πρόκειται για πανεπιστημιακή ερευνητική εργασία. Επίσης, στις εργασίες αυτές θα πρέπει να δηλώνεται στη σελίδα τίτλου ότι απαγορεύεται η χρήση των μεταφράσεων αυτών σε παράσταση.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

   Η λογοκλοπή, με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΠΘ, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές ποινές «ανάλογες προς τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις ειδικές συνθήκες τέλεσής του και το βαθμό της υπαιτιότητας».

   Δείτε περισσότερα, στη σχετική ενότητα παρακάτω.

  • Ο φοιτητής, σε συνεννόηση με τον επόπτη, επιλέγει ένα θέμα ιστορίας θεάτρου, ή δραματολογίας, ή θεωρίας θεάτρου κλπ. και ετοιμάζει πάνω σ’ αυτό μια διάλεξη/μάθημα διάρκειας 45΄. Το θέμα μπορεί να σχετίζεται με τη διπλωματική του ή να είναι διαφορετικό (βλ. εδώ). Όταν ο επόπτης κρίνει ότι η διάλεξη είναι ολοκληρωμένη, ο φοιτητής την παρουσιάζει, κατά την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο, σε αίθουσα του Τμήματος. Η διάλεξη, που μπορεί να συνοδεύεται από προβολή διαφανειών ή βίντεο, από «παιγμένα» αποσπάσματα θεατρικών έργων κλπ., είναι δημόσια και ακολουθείται από ερωτήσεις και παρατηρήσεις της επιτροπής προς τον ομιλητή. Ερωτήσεις μπορούν επίσης να υποβάλλουν και όσοι από τους ακροατές το επιθυμούν. Για την αξιολόγηση της διάλεξης λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη ο τρόπος παρουσίασης: η σαφήνεια της διατύπωσης, η ζωντάνια, η μεταδοτικότητα, κλπ.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

   Η λογοκλοπή, με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΠΘ, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές ποινές «ανάλογες προς τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις ειδικές συνθήκες τέλεσής του και το βαθμό της υπαιτιότητας».

   Δείτε περισσότερα, στη σχετική ενότητα παρακάτω.

  • Η διπλωματική εργασία και η διάλεξη πραγματοποιούνται με την εποπτεία ενός τουλάχιστον μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος. Ο επόπτης μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε μία από τις δύο δοκιμασίες. Το θέμα, και στις δύο περιπτώσεις, καθορίζεται κατόπιν συνεργασίας μεταξύ του φοιτητή και του επόπτη. Την αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας, όπως και της διάλεξης, αναλαμβάνει τριμελής επιτροπή, μέλος της οποίας είναι και ο επόπτης. Τα δύο άλλα μέλη της επιτροπής ορίζονται από την επιτροπή σπουδών, έπειτα από εισήγηση του επόπτη. Η εξεταστική επιτροπή μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε μία από τις δύο δοκιμασίες.

  • Αμέσως μετά το τέλος του 8ου εξαμήνου, ή στις αρχές του 9ου, ο φοιτητής, εφόσον έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα 4/5 τουλάχιστον των μαθημάτων που απαιτούνται για το πτυχίο, προτείνει, ανάλογα με την περιοχή των ενδιαφερόντων του, την εποπτεία της διπλωματικής του εργασίας ή της διάλεξης σε ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος. Σε περίπτωση άρνησης, απευθύνεται σε άλλους διδάσκοντες και αν δεν βρει τελικά ανταπόκριση ζητεί τον ορισμό επόπτη από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Ο επόπτης καθοδηγεί και συμβουλεύει το φοιτητή πάνω σε ζητήματα μεθόδου.

   Ο φοιτητής πρέπει να δηλώσει το θέμα της εργασίας ή της διάλεξης και το όνομα του επόπτη στη γραμματεία, το αργότερο έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους ανεξάρτητα με το αν θα παρουσιάσει τις εργασίες του τον Φεβρουάριο, τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο. Στη γραμματεία επίσης πρέπει να δηλωθεί ενδεχόμενη τροποποίηση του θέματος.

   Οι δύο φάσεις της διπλωματικής εξέτασης (διπλωματική εργασία, διάλεξη) μπορεί να είναι ανεξάρτητες και η σειρά τους αποφασίζεται από το φοιτητή σε συνεργασία και με τον επόπτη, ειδικά αν το θέμα της διάλεξης προκύπτει από τη διπλωματική. Πραγματοποιούνται τρεις φορές το χρόνο, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου (Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, Φεβρουαρίου) και ένα δεκαπενθήμερο μετά το τέλος της.

  • Το Τμήμα στηρίζει, στο μέτρο των οικονομικών του δυνατοτήτων, τους φοιτητές κατά την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας: αγορά υλικών, διάθεση εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη κτλ. Όσοι εμπλέκονται στην εκπόνηση καλλιτεχνικών εργασιών (φοιτητές και διδάσκοντες)  πρέπει το αργότερο ένα μήνα πριν από την παρουσίασή της να έρχονται σε επαφή με τα μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος ώστε να υπάρχει έγκαιρος προγραμματισμός των καλλιτεχνικών διπλωματικών.

  • Η λογοκλοπή, με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΠΘ, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές ποινές «ανάλογες προς τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις ειδικές συνθήκες τέλεσής του και το βαθμό της υπαιτιότητας».

   Οι φοιτητές/τριες πρέπει, στην πρώτη σελίδα της εργασίας τους ή στον φάκελο υλικού της καλλιτεχνικής διπλωματικής τους, να συμπεριλάβουν την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση:

   Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητή/τριας:
   Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας της παρούσας εργασίας και ότι έχω αναφέρει ή παραπέμψει σε αυτήν, ρητά και συγκεκριμένα, όλες τις πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών, προτάσεων ή λέξεων, είτε αυτές μεταφέρονται επακριβώς (στο πρωτότυπο ή μεταφρασμένες) είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για το συγκεκριμένο μάθημα/σεμινάριο/πρόγραμμα σπουδών.

   Κατεβάστε εδώ το έντυπο της δήλωσης.

   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

  Επικαιρότητα

  Υποκριτική VI και Υποκριτική X

  Τα μαθήματα του κυρίου Μαρμαρινού Υποκριτική VI και Υποκριτική X τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου δεν θα διεξαχθούν. Η αναπλήρωση θα γίνει μετά από συνεννόηση. ... Διαβάστε περισσότερα

  Υποκριτική VI και Υποκριτική X

  2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2021-2022

  Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για δραστηριότητες κινητικότητας με επιλέξιμη ημερομηνία έναρξης μετακινήσεων από 01/03/2022 έως 31 ... Διαβάστε περισσότερα

  2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2021-2022

  «Ιστορία Παγκοσμίου Θεάτρου V»

  Οι φοιτητές και φοιτήτριες παλιών Προγραμμάτων Σπουδών που παρακολούθησαν το μάθημα κορμού «Ιστορία του Παγκοσμίου Θεάτρου V», που διδάχτηκε για τελευταία φορά το ακ. έτος 2020-21, σύμφωνα με το μεταβατικό πρόγραμμα, μπορούν να το δηλώσουν από αύριο 22 Οκτωβρίου προκειμένου να εξεταστούν σε αυτό. ... Διαβάστε περισσότερα

  «Ιστορία Παγκοσμίου Θεάτρου V»

  Έναρξη διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-22

  Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2021-22.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν τη Δευ ... Διαβάστε περισσότερα

  Έναρξη διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-22

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

  Τα μαθήματα των Γερμανικών Γ εξαμήνου με διδάσκουσα την κ. Ε.Αλεξιάδου θα γίνονται ως εξής: ·      Γ εξάμηνο : Τετάρτη , 14.00-16.15 Τα μαθήματα θα γίνονται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας zoom του ΑΠΘ: ·      https://authgr.zoom.us/j/4785218326 ·      ΚΩΔΙΚΟΣ: 729703 ·      Η χρήση του μικροφώνου ... Διαβάστε περισσότερα

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

  Εγγραφές εισαγομένων με σοβαρές παθήσεις, ακ. έτους 2021-22

  Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας  θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσα από το περιβάλλον register.auth.gr  όπου θα ανεβάσουν φέτος και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, και να καταθέσουν στη γραμματεία την αίτηση που θα εκτυπώσουν από το ίδιο περιβάλλον και τα πρωτό ... Διαβάστε περισσότερα

  Εγγραφές εισαγομένων με σοβαρές παθήσεις, ακ. έτους 2021-22

  Υποκριτική VII – Παρασκευή 15-10

  Το μάθημα Υποκριτική VII και σήμερα Παρασκευή 15-10 αναβάλλεται. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τις αναπληρώσεις. ... Διαβάστε περισσότερα

  Υποκριτική VII - Παρασκευή 15-10

  Υποκριτική VII

  Το μάθημα  “Υποκριτική VII” σήμερα 14-10 στις 17.00, αναβάλλεται λόγω κωλύματος της διδάσκουσας. ... Διαβάστε περισσότερα

  Υποκριτική VII

  ΔΗΛΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

  Εφόσον συνδεθείτε στο students.auth.gr και είναι ανοιχτές οι δηλώσεις μαθημάτων, εμφανίζεται η κατάλληλη ένδειξη για επιλογή ομάδας όπως φαίνεται και στην εικόνα: Πατάτε αρχικά την επιλογή “ομάδα” και επιλέγετε ποια ξένη γλώσσα επιθυμείτε.   ... Διαβάστε περισσότερα

  ΔΗΛΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

  Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών, Α.Π.Θ. | Εγνατία 122, 54622 Θεσσαλονίκη | Τ 2310 992 123-25 | F 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

  © 2021 Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. | Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας LineaDesign

  Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.