Επικαιρότητα

Ανοιχτό εργαστήριο: Θέατρο και Χορός στη Φυλακή

Απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των κατευθύνσεων του Τμήματος Θεάτρου.

 

Περιεχόμενο και σκοπός:

Μέσα από το εργαστήριο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες της καλλιτεχνικής εργασίας στη φυλακή, από τον σχηματισμό της ομάδας μέχρι το στήσιμο και την παρουσίαση μιας παράστασης θεάτρου και χορού. Η κοινωνική διάσταση του θεάτρου και η σύνδεσή του με την επανένταξη, η εμψύχωση και η διδασκαλία κρατουμένων μαθητών, η ζωή στη φυλακή και ο ρόλος της τέχνης εκεί είναι κάποια από τα θέματα που θα προσεγγίσουμε.

Το εργαστήριο αποτελείται από πρακτικό και θεωρητικό μέρος, επιχειρώντας να φωτίσει κατά το δυνατόν περισσότερο το κοινωνικό άβατο της φυλακής και να δώσει χώρο για διερεύνηση στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη φυλακή. Το πρακτικό μέρος αποτελεί προσομοίωση των μαθημάτων στη φυλακή ενώ οι εισηγήσεις γίνονται με στόχο τη γνωριμία με το σύστημα των ελληνικών καταστημάτων κράτησης. Στη διάρκεια του διημέρου, θα προβληθούν αποσπάσματα από παραστάσεις θεάτρου στη φυλακή.

 

Προσκεκλημένοι/ες εισηγητές/τριες:

Θεοχάρης Ρουσάκης, Προϊστάμενος Κοινωνικής Υπηρεσίας Φυλακών Διαβατών

Μαίρη Γκρίζου, Συντονίστρια Εκπαίδευσης, 3ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Φυλακών Διαβατών

Στάθης Γράψας, σκηνοθέτης-εμψυχωτής, εισηγητής της μεθοδολογίας ΕΠΑΚ (Εργαστήρι Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων)

 

Συντονίστρια σεμιναρίου, Εισηγήτρια βιωματικού εργαστηρίου:

Ιωάννα Μήτσικα, χορογράφος, διδάσκουσα κινησιολογίας στο Τμήμα Θεάτρου ΑΠΘ (407/1980), εμψυχώτρια θεατρικής ομάδας φυλακών Διαβατών.

 

Διάρκεια: 10 ώρες, δύο ημέρες

Ημερομηνίες: Σάββατο 4/6, Κυριακή 5/6

Ώρα: 11:00 – 16:00

Χώρος: αίθουσα Α1 Τμήματος Θεάτρου

Προϋπόθεση: βιωματική συμμετοχή

Μέγιστος αριθμός: 30 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

 

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε στείλτε τα στοιχεία σας στη διεύθυνση:

imitsika@thea.auth.gr  έως την Τετάρτη, 1 Ιουνίου

Κατατακτήριες εξετάσεις ακ. έτους 2022-23

Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν όσους πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ και κατόχους πτυχίων Δραματικών Σχολών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού επιθυμούν να εγγραφούν στο Τμήμα Θεάτρου για περαιτέρω σπουδές.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νέο νόμο (Ν. 4186/13 αρθ. 57, και ΦΕΚ 3185/16-12-2013), το ποσοστό των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και πτυχιούχων Δραματικών Σχολών υπερδιετούς φοίτησης ορίζεται σε ποσοστό 12%  επί των εισακτέων.

Οι υποψήφοι εξετάζονται σε τρία μαθήματα:

Πρώτο μάθημα (κατ’ επιλογήν του υποψηφίου): Ιστορία Θεάτρου ή Ιστορία της Τέχνης
Δεύτερο μάθημα: Εισαγωγή στην Τέχνη του Θεάτρου
Τρίτο μάθημα (κατ’ επιλογήν του υποψηφίου): Σχέδιο ή Υποκριτική ή Δραματολογία.

Η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Δείτε εδώ την ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακ. έτους 2022-23.

Τα δικαιολογητικά για τη φετινή εξέταση πρέπει να υποβληθούν από 1-15 Νοεμβρίου 2022 και είναι

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

β. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@thea.auth.gr, σε μορφή pdf.

Οι επιτυχόντες θα κληθούν να καταθέσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή επιπροσθέτως με το Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και φωτογραφία τύπου ταυτότητας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους

Οι εξετάσεις διενεργούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, που εισάγονται στο Τμήμα μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, εγγράφονται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Ωστόσο, θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στο σύνολο των μαθημάτων του ΠΠΣ. Απαλλάσσονται μόνον από:

α) τα μαθήματα που έχουν δώσει στο πλαίσιο των κατατακτηρίων εξετάσεων: Εισαγωγή στην τέχνη του θεάτρου και Ιστορία Παγκοσμίου Θεάτρου Ι ή Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης, και –ανάλογα με την επιλογή τους– Ξιφασκία (για άλλες κατευθύνσεις) ή Ελεύθερο Σχέδιο Ι ή Δραματολογία Ι.

β) μαθήματα που είναι συναφή με τυχόν μαθήματα που έχουν ήδη κάνει στις προηγούμενες σπουδές τους. Με βάση τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεάτρου οι φοιτητές και φοιτήτριες «που εγγράφονται στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις έχοντας ήδη αποφοιτήσει από άλλο ΑΕΙ, και επιθυμούν αναγνώριση μαθημάτων στα οποία είχαν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους (αρθ. 35, Ν. 4115/2013), οφείλουν να υποβάλουν εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος τα σχετικά αιτήματά τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία εγγραφής τους, συνυποβάλλοντας ταυτόχρονα απόσπασμα του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος προέλευσης από το οποίο να προκύπτει η ύλη και τα συγγράμματα των μαθημάτων στα οποία είχαν εξεταστεί, καθώς και πιστοποιητικό της αναλυτικής τους βαθμολογίας. Τα παραπάνω αιτήματα εξετάζονται ενιαία σε μία συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος, μετά από εισηγήσεις των διδασκόντων με τα ίδια ή συναφή γνωστικά αντικείμενα».

γ) οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ απαλλάσσονται επίσης από τα 4 μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΟΥ ΑΠΘ

Το Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ ανακοινώνει ότι θα δεχτεί αιτήσεις υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του (ΠΜΣ), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Θεατρικές Σπουδές, με τίτλο «Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική».
Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 η ειδίκευση θα είναι: «Σκηνογραφία-ενδυματολογία: η διαμόρφωση του Μοντερνισμού στο θέατρο».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΜΣ  2022 

ΎΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΠΜΣ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το σεμινάριο «Μάνες: όψεις του ρόλου στο ευρωπαϊκό και το ελληνικό θέατρο», της Τετάρτης 18 Μαΐου,

λόγω των φοιτητικών εκλογών εκείνη τη μέρα,

μεταφέρεται την Παρασκευή 20 Μαΐου στη 1. 15 μ.μ. στον ίδιο χώρο (Εγνατία 1ος).

Η διδάσκουσα Κ. Ριτσάτου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ 2022

Σας γνωρίζουμε ότι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) θα προβεί και φέτος στη σύνταξη Μητρώου Φοιτητών, προκειμένου τα μέλη του να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ.

Σκοπός του Μητρώου Φοιτητών είναι η συμμετοχή ενός μέλους με φοιτητική ιδιότητα σε κάθε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1β. άρθρ. 13 του ν. 4653/20).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ

Επιστολή ενημέρωσης για Μητρώο Φοιτητών

Υπόδειγμα αίτησης φοιτητή για Μητρώο Φοιτητών

Υπόδειγμα Βεβαίωσης Τμήματος

Το θέατρο της αρχαιότητας Ι και ΙΙ: Αναπληρώσεις

Από την επόμενη εβδομάδα και μέχρι το τέλος του εξαμήνου, θα γίνονται αναπληρώσεις μαθημάτων μέσω zoom ως εξής:

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι: Δευτέρα 10πμ.-1μμ.

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙ: Τρίτη 6μμ. – 9μμ.

Ο σύνδεσμος των μαθημάτων είναι: https://authgr.zoom.us/j/97983658726

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα κανονικά μαθήματα παραμένουν στις θέσεις τους!

Ελένη Παπάζογλου

Φοιτητικές εκλογές 2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18 Μαϊου  2022.

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΑΠΘ την ημέρα της διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών δεν πραγματοποιούνται τα μαθήματα.

Ανοιχτή Θεατρική Σκηνή της Πόλης 2022 – Παράλληλες εκδηλώσεις

Ανοιχτή συζήτηση με την Ελένη Ευθυμίου. Συντονίζει η Δανάη Θεοδωρίδου

Θέατρο της Επινόησης και Συμπερίληψη: Σκηνική Έρευνα και Δημιουργία με Μεικτές Ομάδες Ηθοποιών (με και χωρίς αναπηρία)

Τετάρτη 11 Μαΐου, 18.00 Τμήμα Θεάτρου Α.Π.Θ., Εξαδακτύλου 8, Β2

Θέμα της ανοιχτής συζήτησης αποτελούν οι συλλογικές μορφές και διαδικασίες έρευνας και δημιουργίας που περιλαμβάνονται στο θέατρο της επινόησης, από τα πρώτα βήματα μιας τέτοιας δουλειάς μέχρι το σκηνικό αποτέλεσμα της τελικής παράστασης. Με αφορμή τη συνεργασία που έχει τα τελευταία χρόνια με την ομάδα Εν Δυνάμει En Dynamei Ensemble / Ομάδα Εν Δυνάμει μία κολεκτίβα νέων καλλιτεχνών με και χωρίς αναπηρία, και πιο συγκεκριμένα την τρέχουσα δουλειά της ομάδας που έχει ως θέμα της τον ύπνο και τον θάνατο, η σκηνοθέτρια θα αναφερθεί σε θεατρικές διαδικασίες που πειραματίζονται δραματουργικά, υποκριτικά και σκηνοθετικά με συμπεριληπτικό τρόπο.

Aνακοίνωση Σεμιναρίου Υφαντικής τέχνης

Στο πλαίσιο των μαθημάτων ενδυματολογίας του Τμήματος Θεάτρου το Σάββατο 16.4.22 στις 18.00  έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουμε την κ. Σοφία Τσουρινάκη, διακεκριμένη τεχνολόγο αρχαίου υφάσματος και διευθύντρια του Ιστορικού Υφαντουργείου του ΣΕΝ, σε ειδικό σεμινάριο με τίτλο” Ο αργαλειός, ένα ανώνυμο εργαλείο και τα πολυώνυμα έργα του”.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές της κατεύθυνσης σκηνογραφίας-ενδυματολογίας, αλλά και σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο.

Σύντομη παρουσίαση της ομιλήτριας:

Η Σοφία Τσουρινάκη έχει ειδικευτεί στην αρχαιολογία της κλωστοϋφαντουργικής παραγωγής, με ιδιαίτερη έμφαση στην πειραματική αρχαιολογία που στηρίζεται στον συνδυασμό της υφαντικής τεχνογνωσίας και της θεωρητικής ανάλυσης του υφάσματος και των εργαλείων.
Σπούδασε Υφαντική και Τρισδιάστατο Σχεδιασμό στο Ravensbourne College of Art and Design, Λονδίνο και Υφαντική, Βαφική και Ιστορία του υφάσματος στο Textile Art Center. Εξειδικεύτηκε στη μελέτη του αρχαιολογικού υφάσματος στο Musée Historique des Tissus στην Λυών, Γαλλία.
Από το 1986–2021 διδάσκει Υφαντική, Βαφική, Τεχνολογία υλικών και Ιστορία του υφάσματος σε διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
Παράλληλα, από το 1989-1999 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης του Μουσείου Μπενάκη στην ανάλυση και μελέτη των υφασμάτων της Κοπτικής συλλογής για τον επικείμενο κατάλογο. Από το  1996 -1999 συνεργάστηκε με το μουσείο για το «Tissus», A European Programme for Textiles.
Από το 2008-2009 συνεργάστηκε με το Μουσείο Μετάξης, Σουφλίου, ως επιστημονική σύμβουλος για την επανέκθεση του μουσείου.
Το 2007 συνεργάστηκε με τον ΣΕΝ για την ανακαίνιση του Ιστορικού Υφαντουργείου του ΣΕΝ, όπου διευθύνει και διδάσκει μέχρι σήμερα.
Το 2015 συνεργάστηκε με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας συμμετέχοντας στην επανέκθεση του Μουσείου και προετοιμάζοντας το εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραμμα της προϊστορικής υφαντουργίας.
Από το 2018-2021 μελετά το Βαφείο και τα υφαντουργικά εργαλεία της Ελληνιστικής Ελίκης.
Από το 2014-2021 διοργανώνει Δράσεις Πειραματικής Αρχαιολογίας σχετικές με την ανάλυση και τη χρήση των κλωστοϋφαντουργικών εργαλείων της αρχαιότητας.

Επιλογή Δημοσιεύσεων:

«Ανάμεσα στο Κοσμικό και το Ιερό. Η διαχρονική παρουσία του Υφάσματος στους Ανδεινούς Πολιτισμούς», Εικαστική Παιδεία, Αθήνα, «Οι Αιγυπτιακές Κούκλες του Μουσείου Μπενάκη», Αρχαιολογία, Αθήνα, «Vourgies, the Traditional Βags from the Highlands of Crete. Some of the Textile Elements», ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ/2, Nafplion, «Ένας Παιδικός Χιτώνας στην Κοπτική Συλλογή του Μουσείου Μπενάκη», Αρχαιολογία, Αθήνα, «Διαπλοκαί εμ Πλαισίω, ή η τεχνική του Sprangning.  Από τους Ελληνικούς Κεκρύφαλους στους Μάλλινους Κεφαλόδεσμους της Αιγύπτου και τα Ζωνάρια της Αρκαδίας», Αρχαιολογία, Αθήνα, “Late Antique Textiles of the Benaki Museum with Bucolic and Mythological Iconography», Oxford (Archaeopress), «La teinture, le filage et le tissage en Grèce: Costumes traditionnels de la Grèce», Musée des Tissus de Lyon, «Looped Pile Weaves in the Benaki Museum: Techniques, Technology and Looms», in ANCIENT TEXTILES, Production, Craft and Society, Oxford,(Oxbow), «Looped Pile Weaves at the Benaki Museum: More Observations on the Classification of Techniques and the Technology of textiles», Oxford (Archaeopress), “A Narrow-Sleeved Woollen Tunic from Byzantine Egypt”, EnQuête  de la Lumière,  Oxford (Archaeopress), «Μία Ἐνδυτή του 7ου αι. μ.Χ. ως τεχνολογικό φαινόμενο»,(TICCIH), Aθήνα.

Περιγραφή σεμιναρίου Σοφίας Τσουρινάκη:

«εὐπήνοις ὑφαῖς, ὕφανεν…
…εἰκώ τ’ ἐν ἱστοῖς ἡλίου μετάστασιν»
Εὐριπίδης, Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις

«Ο αργαλειός, ένα ανώνυμο εργαλείο και τα πολυώνυμα έργα του»

Νήμα, μίτος,  κλωστή…. Πρωταρχική, αδιαμόρφωτη ύλη… Η βιωματική σχέση ανάμεσα στην ύλη, τον άνθρωπο και το εργαλείο. Η ενότητα του πρωταρχικού υλικού, που δουλεύεται από τον μεσολαβητή και μετασχηματίζεται με την βοήθεια του εργαλείου. Τα τεντωμένα στημόνια, που μοιάζουν ακίνητα, ωστόσο εμπεριέχουν ουσίες πραγμάτων. Οι κινήσεις των χεριών που δραστηριοποιούν, επεμβαίνουν, συνδηλώνουν. Κάποιες φορές, τα δάχτυλα ξεπερνούν την καθαρή λειτουργία του πανιού. Υπερβαίνουν την τάξη της διασταύρωσης υπακούοντας σε μία δική τους πειθαρχία. Τώρα, αφήνουν πίσω μία άλλη τάξη φαινομένου, που βρίσκεται έξω από την πρόθεση. Μια καθαρή, διαυγής ενέργεια ελευθερώνεται από το ακίνητο κέντρο στην περιφέρεια. Ο αργαλειός, ένα πλαίσιο όλο κι όλο κι ο χώρος οδηγείται σε μία μετάσταση.

 

Προκειμένου να συνδεθείτε στο σεμινάριο ακολουθείστε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
Chrysanthi Mantaka is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Chrysanthi Mantaka’s Personal Meeting Room

Join Zoom Meeting
https://authgr.zoom.us/j/7229998012?pwd=VVI1Z0ZoaFZmL3NGWnZSUko5VXVkQT09

Meeting ID: 722 999 8012
Passcode: 402955
One tap mobile
+302111984488,,7229998012#,,,,*402955# Greece
+302311180599,,7229998012#,,,,*402955# Greece, +49 69 5050 0951 Germany

Find your local number: https://authgr.zoom.us/u/aegR2Jdov

Ορκωμοσία Απριλίου 2022

Η τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Απριλίου και ώρα 13.30, στο θέατρο ΚΛΕΙΩ.

Ο/Η κάθε ορκιζόμενος/η μπορεί να συνοδεύεται από 3 άτομα το ανώτερο.

Εξαιτίας του ισχύοντος υγειονομικού πρωτοκόλλου, τόσο οι ορκιζόμενοι όσο και οι συνοδοί τους, για την είσοδο στο κτίριο του Τμήματος, θα πρέπει απαραιτήτως να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωση αρνητικού PCR ή rapid test εντός των προηγουμένων 48 ωρών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Η προσέλευση σας παρακαλούμε να ολοκληρωθεί έως τις 12.30  ώστε να καταθέσετε στη γραμματεία τα απαραίτητα έγγραφα, σύμφωνα με την προηγούμενη ανακοίνωση.

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΙΙΙ – Διαδικτυακή συνάντηση με τον Ματέι Βισνιέκ και τον Νικηφόρο Παπανδρέου

Το Σάββατο 9/4  στις 19:30 το Τμήμα μας στο πλαίσιο της Σκηνοθεσίας ΙΙΙ έχει την μεγάλη χαρά και τιμή να υποδεχθεί διαδικτυακά τον πολυβραβευμένο Ρουμάνο συγγραφέα Ματέι Βισνιέκ και τον Ομότιμο Καθηγητή Θεατρολογίας κ. Νικηφόρο Παπανδρέου σε μια συζήτηση με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του μαθήματος αναφορικά με την σκηνοθετική εμπειρία τους επάνω στη Μηχανή Τσέχωφ που παρουσιάστηκε το προηγούμενο  εξάμηνο.

Μπορείτε να συνδεθείτε ακολουθώντας τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

 

Christina Chatzivasileiou is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Meeting Matei Visniec & The  Chekhov Machine
Time: Apr 9, 2022 07:15 PM Athens

Join Zoom Meeting
https://authgr.zoom.us/j/4644509149…

Meeting ID: 464 450 9149
Passcode: 413371

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματός μας, δίνει την δυνατότητα της επίσκεψης στο χώρο της με φυσική παρουσία  από 1/4/22 για  δανεισμό (ισχύει και ο ηλεκτρονικός δανεισμός) και  μελέτη 9 ατόμων σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και με βάση το αναγραφόμενο ωράριό της.

ΕΠΕΙΓΟΝ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 31/3): ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΟΝΤΙΔΟΥ, ΕΤΩΝ 2019 & 2020

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα προς την 9/15.2.2022 επιστολή του Σωματείου Άγιος Βασίλειος-Βασιλειάδα (ΑΠ ΑΠΘ 56214/21.3.22), στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί προκήρυξη σχετικά με τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 500 ευρώ, σε 4 προπτυχιακούς/-ές φοιτητές και φοιτήτριες Πανεπιστημίου, με καταγωγή από τη Μακεδονία, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΟΝΤΙΔΟΥ, για τα έτη 2019 και 2020.

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων, σύμφωνα με το από 18.3.22 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γενικού Γραμματέα του Σωματείου, είναι η 31η Μαρτίου 2022

Link:
[1] http://dps.auth.gr/el/node/3109

Ioanna Korpidou
Τμήμα Σπουδών
Department of Studies
Tel: +30-2310-994168
E-mail:dps@auth.gr

Ανακοίνωση

Σήμερα 21 Μαρτίου, δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα “Ιστορία Νεοελληνικού Θεάτρου ΙΙ”, διότι η διδάσκουσα Κωνσταντίνα Ριτσάτου, βγήκε θετική στον COVID.

Την Τετάρτη 23 Μαρτίου, δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα “ΜΑΝΕΣ: όψεις του ρόλου στο ευρωπαϊκό και στο ελληνικό θέατρο”, για τον ίδιο λόγο.

Έναρξη δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2021-22

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2021-22.pdf)  του Υπουργείου Παιδείας,

η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι λόγω δικαστικής εκκρεμότητας, η διαγωνιστική διαδικασία επιλογής εταιρείας ταχυμεταφοράς (https://eudoxus.gr/Announcements/1341) δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη διανομής συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο 2021-22. Ως εκ τούτου, τα συγγράμματα για τα οποία οι εκδοτικοί οίκοι δεν έχουν ορίσει σημείο διανομής, δεν θα εμφανίζονται διαθέσιμα προς επιλογή από τους φοιτητές καθώς έχουν απενεργοποιηθεί.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Θετικό κρούσμα covid

 

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές παρακολούθησαν την Τετάρτη το μάθημα “Το θέατρο στο σχολείο” να κάνουν διαγνωστικό τέστ, εάν εμφανίσουν συμπτώματα, ανεξαρτήτως αν είναι εμβολιασμένοι.

Αλλαγή στο Πρόγραμμα μαθημάτων γαλλικής γλώσσας IV εαρινού εξαμήνου α.έ. 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι έγινε αλλαγή στο Πρόγραμμα Μαθημάτων του μαθήματος της γαλλικής γλώσσας IV για το εαρινό εξάμηνο του α.έ. 2021-2022.
Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, που αναρτήθηκε στον ιστοχώρο του Κέντρου, το μάθημα θα πραγματοποιείται Δευτέρα, 13:30-16:00 στην αίθουσα 0.4 της Νέας Πτέρυγας της Φιλοσοφικής Σχολής.

Επικαιρότητα

Ανοιχτό εργαστήριο: Θέατρο και Χορός στη Φυλακή

Απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των κατευθύνσεων του Τμήματος Θεάτρου.   Περιεχόμενο και σκοπός: Μέσα από το εργαστήριο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες της καλλιτεχνικής εργασίας στη φυλακή, από τον σχηματισμό της ομάδας μέχ ... Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτό εργαστήριο: Θέατρο και Χορός στη Φυλακή

Κατατακτήριες εξετάσεις ακ. έτους 2022-23

Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν όσους πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ και κατόχους πτυχίων Δραματικών Σχολών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού επιθυμούν να εγγραφούν στο Τμήμα Θεάτρου για περαιτέρω σπουδές. Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νέο νόμο (Ν. 4186/13 αρθ. 57, και ΦΕΚ 3185/16-12-2013), το ποσο ... Διαβάστε περισσότερα

Κατατακτήριες εξετάσεις ακ. έτους 2022-23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΟΥ ΑΠΘ

Το Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ ανακοινώνει ότι θα δεχτεί αιτήσεις υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του (ΠΜΣ), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Θεατρικές Σπουδές, με τίτλο «Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική». Για το ακαδημαϊ ... Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Εξετάσεις μαθήματος Ιστορίας Παγκοσμίου Θεάτρου ΙV

Το μάθημα της Ιστορίας Παγκοσμίου Θεάτρου ΙV θα εξεταστεί τη Δευτέρα 20-6 και ώρες 10.00 – 12.00, στην αίθουσα Β2. Έχει προστεθεί και στο pdf του προγράμματος. ... Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Εξετάσεις μαθήματος Ιστορίας Παγκοσμίου Θεάτρου ΙV

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-22

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2021-22.   Το πρόγραμμα σε αρχείο PDF ... Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το σεμινάριο «Μάνες: όψεις του ρόλου στο ευρωπαϊκό και το ελληνικό θέατρο», της Τετάρτης 18 Μαΐου, λόγω των φοιτητικών εκλογών εκείνη τη μέρα, μεταφέρεται την Παρασκευή 20 Μαΐου στη 1. 15 μ.μ. στον ίδιο χώρο (Εγνατία 1ος). Η διδάσκουσα Κ. Ριτσάτου ... Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ 2022

Σας γνωρίζουμε ότι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) θα προβεί και φέτος στη σύνταξη Μητρώου Φοιτητών, προκειμένου τα μέλη του να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματ ... Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ 2022

Το θέατρο της αρχαιότητας Ι και ΙΙ: Αναπληρώσεις

Από την επόμενη εβδομάδα και μέχρι το τέλος του εξαμήνου, θα γίνονται αναπληρώσεις μαθημάτων μέσω zoom ως εξής: ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι: Δευτέρα 10πμ.-1μμ. ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙ: Τρίτη 6μμ. – 9μμ. Ο σύνδεσμος των μαθημάτων είναι: https://authgr.zoom.us/j/97983658726 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα κανονικά μ ... Διαβάστε περισσότερα

Το θέατρο της αρχαιότητας Ι και ΙΙ: Αναπληρώσεις

Φοιτητικές εκλογές 2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18 Μαϊου  2022. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΑΠΘ την ημέρα της διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών δεν πραγματοποιούνται τα μαθήματα. ... Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικές εκλογές 2022

Ανοιχτή Θεατρική Σκηνή της Πόλης 2022 – Παράλληλες εκδηλώσεις

Ανοιχτή συζήτηση με την Ελένη Ευθυμίου. Συντονίζει η Δανάη Θεοδωρίδου Θέατρο της Επινόησης και Συμπερίληψη: Σκηνική Έρευνα και Δημιουργία με Μεικτές Ομάδες Ηθοποιών (με και χωρίς αναπηρία) Τετάρτη 11 Μαΐου, 18.00 Τμήμα Θεάτρου Α.Π.Θ., Εξαδακτύλου 8, Β2 Θέμα της ανοιχτής συζήτησης αποτελούν οι συλλογ ... Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Θεατρική Σκηνή της Πόλης 2022 - Παράλληλες εκδηλώσεις

Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών, Α.Π.Θ. | Εγνατία 122, 54622 Θεσσαλονίκη | Τ 2310 992 123-25 | F 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2022 Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. | Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας LineaDesign

Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.