2021

Transcendance – αγωγός τέχνης στη Θεσσαλονίκη

O Nικόλας Nικητάκης εν μέσω πανδημίας δημιούργησε στη Θεσσαλονίκη το χώρο Transcendance – αγωγός τέχνης, που φιλοξενεί σεμινάρια, προβολές, παραστάσεις κ.ά.

 

“Ένας χώρος τέχνης μπορεί να λειτουργήσει ως αγωγός που συνδέει τη ζωή με τη στιγμιαία μα αναγκαία υπέρβαση της”.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά έως τις  3-1-2022  στο info@thea.auth.gr    την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΔΩ  :&  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2021 – 2022

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeim_2021-22.pdf  θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022.

Επιπλέον, διευκρινίζουμε ότι για το Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 δεν θα είναι δυνατή η διανομή συγγραμμάτων μέσω courier, καθώς δεν δύναται να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία εντός της προθεσμίας διανομής συγγραμμάτων. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την παραλαβή των βιβλίων μέσω σημείων διανομής, εφόσον ο εκδότης προχωρήσει με τη διαδικασία αντιστοίχισης σημείου διανομής μέχρι τις 29/12/2021. Διαφορετικά, θα απενεργοποιηθούν οι συγκεκριμένες επιλογές και οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν άλλη επιλογή συγγράμματος, μέχρι τις 14/01/2022.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

Λειτουργία Βιβλιοθήκης κατά την περίοδο των εορτών

Η Βιβλιοθήκη, κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, θα παραμείνει κλειστή, από την Παρασκευή 24/12/21 έως και την Παρασκευή 31/12/21.

Παρακαλούμε τα αιτήματα δανεισμού να γίνουν μέχρι και την Τετάρτη 22/12/21 στις 14:00, για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν την Πέμπτη 23/12/21.

Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές και μια Νέα Χρονιά με Υγεία και Αισιοδοξία!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΡΟΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Για την κατάρτιση του Προγράμματος υλοποίησης των προβών των φοιτητών του Τμήματος,

την περίοδο των διακοπών, οι χρήστες των εγκαταστάσεων,

να ενημερώσουν τον κ. Δ. Παπαζαχαρία μέχρι την Πέμπτη 23-12-2021,

στο  email: dpapaz@thea.auth.gr  γνωστοποιώντας τον ακριβή χρόνο και τους συμμετέχοντες στις πρόβες.

Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων διεθνών διαγωνισμών για το Τμήμα Διαγωνισμών ΙΚΥ

Χορήγηση  βραβείων σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της ενημέρωσης αναφορικά με το πρόγραμμα  χορήγησης  βραβείων σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς  (άρθρο 2, ΚΥΑ 136877/Ζ1/26-10-2021,  ΦΕΚ αρ.5021/τ.Β΄/ 29-10-2021) θέτει υπόψη σας τα ακόλουθα:

Οι ομάδες που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνή διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του οικείου τμήματος, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο αίτησης που επισυνάπτεται στην παρούσα και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτήν και που αποσκοπούν στην περιγραφή των αξόνων και λεπτομερειών του διαγωνισμού και στην τεκμηρίωση της σημασίας/ποιότητάς του, της δυσκολίας, της ποιότητας και του πλήθους των διαγωνιζομένων. Διάκριση μπορεί να θεωρηθεί υπό προϋποθέσεις (ποιότητας διαγωνισμού και συμμετοχών) και η διάκριση σε προκριματικούς γύρους.

Με την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι δηλώνουν τη συναίνεση του για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται σε αυτήν και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά εργαλεία και εφαρμογές πληροφορικής για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος, από το Ι.Κ.Υ. και αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των εν λόγω δεδομένων.

Η υποβολή αιτήσεων από τις Γραμματείες προς το ΙΚΥ θα ξεκινήσει από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και θα είναι ανοιχτή για τα ημερολογιακά έτη 2021 και 2022. Γίνονται δεκτές και οι αιτήσεις που αφορούν διακρίσεις ομάδων που επιτεύχθηκαν ένα μήνα πριν από την ημερομηνία της ανακοίνωσης , με την προϋπόθεση έγκαιρης διαβίβασης των σχετικών εγγράφων.

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ κατ΄ εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ του προγράμματος.

Τα  κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στην τεκμηρίωση που παρέχεται ως προς την ποιότητα του διαγωνισμού και της διάκρισης, ενδεικτικά, ότι :

i) ο διαγωνισμός είναι αξιόλογος από πλευράς ποιότητας και δυσκολίας

ii) η επιτευχθείσα διάκριση είναι σημαντική (λαμβανομένων υπόψη των συμμετοχών στο διαγωνισμό (σε ποσότητα και ποιότητα)

iii) το είδος και η σημασία της διάκρισης για την ομάδα φοιτητών και για το Ίδρυμα/Τμήμα που εκπροσωπούν.

Το ποσό του βραβείου θα ανέρχεται στο κατ’ αποκοπή ακαθάριστο ποσό των 500 € ανά συμμετέχοντα φοιτητή και  θα κατατίθεται από το ΙΚΥ απ’ ευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου φοιτητή. Προς τούτου ειδική μέριμνα θα πρέπει να δείχνουν οι ομάδες στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που ζητούνται μέσω της αίτησης, όπως τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας των μελών της ομάδας, το ΑΦΜ, το ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής.

Το ΙΚΥ διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης του βραβείου και ανάκτησης του καταβληθέντος ποσού σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι για οποιοδήποτε λόγο ανακλήθηκε το βραβείο που δόθηκε στους δικαιούχους ή δεν έλαβε χώρα η βράβευσή τους.

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα  τηλ. 2103726306 και 2103726346 και στα e- mail: estamo@iky.gr και sbikaki@iky.gr.

Παρακαλούμε, προς ενημέρωσή σας, σας αναρτούμε τα συνημμένα έντυπα σχετικά :

1. ανακοίνωση ΙΚΥ που αφορά Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων διεθνών διαγωνισμών,

2. έντυπο αίτησης για το πρόγραμμα χορήγησης βραβείων διεθνών διαγωνισμών.

Νέο θετικό κρούσμα covid-19 (10/12/2021)

Σας ενημερώνουμε ότι διαγνώστηκε θετικό κρούσμα COVID-19. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Υγείας του ΑΠΘ, παρακαλούνται όσοι φοιτητές παρακολούθησαν αυτή τη βδομάδα το μάθημα:

·         ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ι (ΣΤ0201), τη Πέμπτη 13:00-17:00

να κάνουν διαγνωστικό τεστ εάν εμφανίσουν συμπτώματα ανεξαρτήτως αν είναι εμβολιασμένοι.

Αναβολή μαθημάτων ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ VΙ (ΥΑ0284) και ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Χ (ΥΑ0288)

Τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

τα μαθήματα ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ VΙ (ΥΑ0284) και ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Χ (ΥΑ0288)

με διδάσκοντα τον κ. Μιχαήλ Μαρμαρινό, δεν θα πραγματοποιηθούν.

Για την αναπλήρωσή τους θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Ανακοίνωση πρόσκλησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ στον Διεθνή διαγωνισμό:  PHOCOS (Διαγωνισμός Φωτογραφίας SUN) 2022.

Στον εν λόγω διαγωνισμό, με θέμα «Παλεύοντας ενάντια στον Covid-19 στους Δρόμους του Μεταξιού» προσκαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλουν έως 5 έργα τους, τα οποία θα παρουσιάσουν με ένα σύντομο κείμενο (200-300 λέξεων, τοποθεσία όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία, γιατί, νόημα).

Προθεσμία υποβολής: 15 Δεκεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων και το διαγωνισμό στην επισυναπτόμενη αφίσα “PHOCOS 2022” και στον ιστότοπο http://www.sun-silkroadia.org/page/activity02_1.

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος, παρακαλούνται, αφού υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στην ιστοσελίδα του SUN Network, να ενημερώσουν σχετικά και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στο email internat-rel@auth.gr.

Ανακοίνωση επιμορφωτικών δράσεων για την Τέχνη και τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση 

Ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, προσκαλούν φοιτήτριες και φοιτητές παιδαγωγικών σχολών σε χειμερινά διαδικτυακά εργαστήρια που προωθούν το δημιουργικό έργο και την πολιτιστική επιμόρφωση στη μάθηση.

Οι επιμορφώσεις της Ευμάθειας πραγματοποιούνται με δωρεάν συμμετοχή, έχουν συνολική διάρκεια 60 ώρες και καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές:

(1) Γλυπτική-10 ώρες (2) Εικαστικές Τέχνες-10 ώρες, (3) Θέατρο-10 ώρες, (4) Λόγος-10 ώρες, (5) Μουσική-10 ώρες και (6) Χορός-10 ώρες.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των επιμορφώσεων σε όλες τις θεματικές αποδίδεται η Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

 

Ο Γ’ Κύκλος υλοποιείται στην πλατφόρμα ZOOM και ξεκινάει το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021.  Το πρόγραμμά του διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α’ Μέρος

1η Συνάντηση: ΓΛΥΠΤΙΚΗ – ΛΟΓΟΣ – ΧΟΡΟΣ

Σάββατο 11 / Κυριακή 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 | 10:00-15:00

2η Συνάντηση: ΓΛΥΠΤΙΚΗ – ΛΟΓΟΣ – ΧΟΡΟΣ

Σάββατο 18 / Κυριακή 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021  | 10:00-15:00

 

Β’ Μέρος

3η Συνάντηση: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – ΘΕΑΤΡΟ – ΜΟΥΣΙΚΗ

Σάββατο 15 / Κυριακή 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 | 10:00-15:00

4η Συνάντηση: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – ΘΕΑΤΡΟ – ΜΟΥΣΙΚΗ

Σάββατο 22 / Κυριακή 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 | 10:00-15:00

 

Φόρμα εγγραφής: https://forms.gle/xANzuhShEyFtgdrx6 (έως 10/12/2021 με σειρά προτεραιότητας)

 

Οι επιμορφωτικές δράσεις διεξάγονται διαδικτυακά, σε πραγματικό χρόνο και είναι στη φύση τους βιωματικές, έχοντας ως βασικό συστατικό την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων.

 

Συνημμένα αρχεία:

ΕΥΜΑΘΕΙΑ Γ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

– ΕΥΜΑΘΕΙΑ Γ-ΑΦΙΣΑ

 

Πάνω και πίσω από τη σκηνή στο Φουέντε Οβεχούνα του Εθνικού Θεάτρου

Η Ελένη Ευθυμίου σκηνοθετεί, η Σοφία Ευτυχιάδου είναι συνεργάτιδα δραματουργός, η Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη κάνει τα σκηνικά και ο Γιώργος Κριθάρας και ο Δημήτρης Φουρλής παίζουν στο έργο του Λόπε δε Βέγα Φουέντε Οβεχούνα που ανεβάζει το Εθνικό Θέατρο.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες υποστήριξης σχετικές με την εμπειρία της νόσου Covid- 19 του ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. του Α.Π.Θ.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) του Α.Π.Θ., στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προσπάθειας υποστήριξης των φοιτητών και φοιτητριών στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν λόγω του Covid -19, σε συνεργασία με τη EMDR Hellas, διοργανώνει θεραπευτικές παρεμβάσεις EMDR online σε μικρές ομάδες φοιτητών και φοιτητριών όπου θα εφαρμοστούν ειδικά πρωτόκολλα με στόχο την συναισθηματική αποφόρτιση-αυτοφροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη τους.

Ο covid -19 είναι ένας «νέος και αόρατος εχθρός» και μπορεί να προκαλέσει αισθήματα ανημπόριας, απόγνωσης, φόβου ή θυμού.

Σημαντικός αριθμός ανθρώπων σε όλο τον κόσμο έχουν νοσήσει.  Όσοι επιβιώνουν, ειδικά μετά από μια περίοδο σοβαρής νόσου, συχνά παρουσιάζουν δυσανάλογα αυξημένες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν σοβαρά και επίμονα ψυχολογικά προβλήματα.  Ακόμα, συχνά παρατηρούνται ψυχολογικές δυσκολίες στα άτομα του στενού περιβάλλοντός τους.  Ακόμα, για πολλούς η επιστροφή στις δραστηριότητες της καθημερινότητας συνοδεύετε με έντονο άγχος και δυσφορία.

Η μέθοδος τραυματοθεραπείας EMDR έχει επιτύχει να μειώσει την παρουσία ψυχολογικών προβλημάτων μετά από τραυματικά γεγονότα.

Στόχος της ψυχολογικής παρέμβασης που διεξάγει το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) του Α.Π.Θ σε συνεργασία με την EMDR Hellas, είναι να δημιουργηθούν δύο ομάδες που διαπραγματεύονται

την υποστήριξη φοιτητών και φοιτητριών που είχαν άμεση εμπειρία νόσου Covid-19  ή επηρεάστηκαν από την ασθένεια ατόμων του στενού περιβάλλοντός τους, και
την υποστήριξη φοιτητών και φοιτητριών που, μετά την απομάκρυνσή τους από τις δια ζώσης εκπαιδευτικές διαδικασίες τα προηγούμενα εξάμηνα, δυσκολεύονται στην επιστροφή τους στην φοιτητική καθημερινότητα τους.
Η παρέμβαση έχει στόχο την συμβολή στην αποφυγή βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων ψυχολογικών δυσκολιών και την βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης και αποτελείται από τρεις ωριαίες συναντήσεις μικρών ομάδων, που θα διεξαχθούν μέσω zoom.

Η συμμετοχή στις ομάδες είναι δωρεάν.

Λόγω της φύσης των ομάδων, οι συμμετοχές θα είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής  στο apanera@psy.auth.gr

όπου θα αναφέρετε: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, σχολή και έτος σπουδών και (συνοπτικά) την άμεση εμπειρία της νόσου Covid που είχατε ή τη δυσκολία που αντιμετωπίζετε σχετικά με την  επιστροφή σας στις σπουδές, διευκρινίζοντας ποια από τις δυο ομάδες σας αφορά.

Πληροφορίες:  Άλτα Πανέρα, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια ΓΑΨ -Τραυματοθεραπεύτρια EMDR, ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. 2310 992621

Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων Χειμερινού εξαμήνου 2020 – 2021

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο:https://eudoxus.gr/files/Paratasi_dianomis_xeim_2020-21_enimerosi_gia_sygkentrwtikes_listes.pdf θα βρείτε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής συγγραμμάτων.

Η κατ’οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους θα ολοκληρωθεί την *Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021*.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Αλλαγή αιθουσών Υποκριτική Ι και VI

Λόγω της τελετής ορκωμοσίας το μάθημα της Υποκριτικής Ι με την κ. Κομνηνού, θα διεξαχθεί στην αίθουσα του 3ου ορόφου του ΚΛΕΙΩ και το μάθημα της Υποκριτικής VI με τον κ. Μαρμαρινό, θα διεξαχθεί στην αίθουσα Α1 της Εξαδακτύλου τις ίδιες ώρες.

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Σχολής Καλών Τεχνών – Ανοιχτή συζήτηση

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. προσκαλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές των Τμημάτων της σε ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση, την Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου, 7-9 μμ. Ο στόχος της συνάντησης είναι να ακούσουμε τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες και τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζετε αναφορικά με θέματα φύλου στα Τμήματα της Σχολής Καλών Τεχνών και πιθανές προτάσεις και ιδέες που μπορεί να έχετε για δράσεις, βελτιωτικές κινήσεις, κ.λπ.
Η ΕΙΦ της ΣΚΤ θα συγκεντρώσει τους προβληματισμούς και τις προτάσεις σας και θα προωθήσει την αναφορά της στην ΕΙΦ του Α.Π.Θ.

Σας περιμένουμε όλες και όλους την Παρασκευή 10/12 στο ακόλουθο λινκ:

https://authgr.zoom.us/j/5248926844?pwd=bFNGcit5MTlNRXR1bkNZeXJVSWtCQT09
Meeting ID: 524 892 6844
Passcode: 473104

Μέλη Επιτροπής
Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Ελένη Λαπιδάκη & Θάνος Μπιλιλής)
Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών (Λουίζα Αυγήτα & Τριαντάφυλλος Τρανός)
Τμήμα Θεάτρου (Τατιάνα Λιάνη & Μυρτώ Ρεπούση-Πίγκου)
Τμήμα Κινηματογράφου (Μπέτυ Κακλαμανίδου & Απόστολος Καρακάσης)

Αναβολή μαθημάτων

Λόγω των κρουσμάτων που εντοπίστηκαν στο μάθημα της Φωνητικής-Ορθοφωνίας τα μαθήματα Υποκριτική ΙΙ και ΙΙΙ καθως και Κινησιολογία ΙΙ, αυτή τη βδομάδα 22 με 26/11, δεν θα πραγματοποιηθούν.

Για την αναπλήρωσή τους θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του 5ου και 7ου εξάμήνου της κατεύθυνσης Υποκριτικής να κάνουν rapid test πριν παρακολουθήσουν άλλα μαθήματα.

Θετικό κρούσμα covid-19 (19-11-2021)

Σας ενημερώνoυμε ότι διαγνώστηκε νέο θετικό κρούσμα COVID-19. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Υγείας του ΑΠΘ, παρακαλούνται όσοι φοιτητές παρακολούθησαν αυτή τη βδομάδα τα μαθήματα:

της Φωνητικής Ορθοφωνίας, την Τρίτη  και

Κινησιολογίας την Παρασκευή

να κάνουν διαγνωστικό τέστ ανεξαρτήτως συμπτωμάτων.

Τα παραπάνω μαθηματα την επόμενη εβδομάδα, από 22 έως 26/11, δεν θα πραγματοποιηθούν. Για την αναπλήρωσή τους θα υπάρξει ενημέρωση

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2021-22

Οι κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και Δραματικών Σχολών, ακαδ. έτους 2021-2022, θα γίνουν στις αίθουσες του Τμήματος Θεάτρου, στο κτίριο της Εξαδακτύλου και του ΚΛΕΙΩ, ως εξής:

 

Πρώτο μάθημα – Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 17.00.

Ιστορία παγκοσμίου θεάτρου (κτίριο Εξαδακτύλου, αίθ. Β1) ή

Ιστορία της Τέχνης, (κτίριο Εξαδακτύλου, αίθ. Β2)

 

Δεύτερο μάθημα – Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 09.00.

Εισαγωγή στην Τέχνη του Θεάτρου (κτίριο Εξαδακτύλου, αίθ. Β1)

 

Τρίτο μάθημα – Τετάρτη  15 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 09.00.

Σχέδιο (3ος όροφος κτιρίου Εξαδακτύλου) ή

Υποκριτική (στο Θέατρο του κτιρίου Κλειώ) ή

Δραματολογία (αίθουσα 1ου ορόφου κτιρίου Κλειώ)

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις  αίθουσες, μία ώρα πριν την εξέταση του πρώτου μαθήματος και μισή ώρα πριν την εξέταση των υπολοίπων μαθημάτων, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Οι εξεταζόμενοι κατά την είσοδο τους, θα πρέπει απαραιτήτως να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωση αρνητικού PCR ή rapid test εντός των προηγουμένων 48 ωρών.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

Χωρίς τα παραπάνω οι υποψήφιοι δεν θα γίνονται δεκτοί.

 

Θεσσαλονίκη 19/11/2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Θεάτρου

Ορκωμοσία Νοεμβρίου

Η τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 14.00, στο θέατρο ΚΛΕΙΩ.

Ο/Η κάθε ορκιζόμενος/η μπορεί να συνοδεύεται από 3 άτομα το ανώτερο.

Εξαιτίας του ισχύοντος υγειονομικού πρωτοκόλλου, τόσο οι ορκιζόμενοι όσο και οι συνοδοί τους, για την είσοδο στο κτίριο του Τμήματος, θα πρέπει απαραιτήτως να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωση αρνητικού PCR ή rapid test εντός των προηγουμένων 48 ωρών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. 

Η προσέλευση σας παρακαλούμε να ολοκληρωθεί έως τις 13.30  ώστε να καταθέσετε στη γραμματεία τα απαραίτητα έγγραφα, σύμφωνα με την προηγούμενη ανακοίνωση.

Εάν υπάρχει περίπτωση που ορκιζόμενος/η δεν μπορεί να παραστεί λόγω ανωτέρας βίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

⏲ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Τα μαθήματα των αγγλικών δεν θα διεξαχθούν ούτε σήμερα  Παρασκευή 19-11/2021 λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.
Μετά από συνεννόηση με τους/τις φοιτητές/τριες θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τις αναπληρώσεις  των μαθημάτων.

Νέο θετικό κρούσμα covid-19 (17/11/2021)

Σας ενημερώνoυμε ότι διαγνώστηκε θετικό κρούσμα COVID-19. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Υγείας του ΑΠΘ, παρακαλούνται όσοι φοιτητές παρακολούθησαν αυτή τη βδομάδα τα μαθήματα:

  • της Δημιουργικής Γραφής Ι, τη Δευτέρα 9:30-12:00
  • των Σκηνοθετικών Προσεγγίσεων,  τη Δευτέρα 13:00-16:00
  • της Φωνητικής Ορθοφωνίας, την Τρίτη 13:00-16:00 και
  • της Διδακτικής:Δραματοποίηση, την Τρίτη 17:00-19:30

να κάνουν διαγνωστικό τέστ εαν εμφανίσουν συμπτώματα ανεξαρτήτως αν είναι εμβολιασμένοι.

Οι φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα της Φωνητικής-Ορθοφωνίας παρακαλούνται να κάνουν διαγνωστικό τεστ ανεξαρτήτως συμπτωμάτων.

Εξαιτίας του κρούσματος, τα μαθήματα Υποκριτική ΙΙ και Υποκριτικη ΙΙΙ αυτή τη βδομάδα δεν θα πραγματοποιηθούν. Για την αναπλήρωσή τους θα υπάρξει ενημέρωση.

 

 

Θετικό κρούσμα covid – 11-11-21

Σας ενημερώνoυμε ότι ενημερωθήκαμε ότι είχαμε ακόμη ένα θετικό κρούσμα COVID-19.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Υγείας του ΑΠΘ, παρακαλούνται όσοι φοιτητές παρακολούθησαν τα μαθήματα Υποκριτική VI και VII, Κινησιολογία ΙΙΙ και φωνητική ορθοφωνία αυτή την εβδομάδα και εμφανίσουν συμπτώματα να κάνουν διαγνωστικό τεστ ανεξαρτήτως αν είναι εμβολιασμένοι.

Επικαιρότητα

Ανοιχτό εργαστήριο: Θέατρο και Χορός στη Φυλακή

Απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των κατευθύνσεων του Τμήματος Θεάτρου.   Περιεχόμενο και σκοπός: Μέσα από το εργαστήριο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες της καλλιτεχνικής εργασίας στη φυλακή, από τον σχηματισμό της ομάδας μέχ ... Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτό εργαστήριο: Θέατρο και Χορός στη Φυλακή

Κατατακτήριες εξετάσεις ακ. έτους 2022-23

Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν όσους πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ και κατόχους πτυχίων Δραματικών Σχολών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού επιθυμούν να εγγραφούν στο Τμήμα Θεάτρου για περαιτέρω σπουδές. Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νέο νόμο (Ν. 4186/13 αρθ. 57, και ΦΕΚ 3185/16-12-2013), το ποσο ... Διαβάστε περισσότερα

Κατατακτήριες εξετάσεις ακ. έτους 2022-23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΟΥ ΑΠΘ

Το Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ ανακοινώνει ότι θα δεχτεί αιτήσεις υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του (ΠΜΣ), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Θεατρικές Σπουδές, με τίτλο «Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική». Για το ακαδημαϊ ... Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΟΥ ΑΠΘ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Εξετάσεις μαθήματος Ιστορίας Παγκοσμίου Θεάτρου ΙV

Το μάθημα της Ιστορίας Παγκοσμίου Θεάτρου ΙV θα εξεταστεί τη Τετάρτη 22-6 και ώρες 15.00 – 17.00, στην αίθουσα Β2. Η διόρθωση στο pdf του προγράμματος θα γίνει τις επόμενες μέρες. ... Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Εξετάσεις μαθήματος Ιστορίας Παγκοσμίου Θεάτρου ΙV

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-22

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2021-22.   Το πρόγραμμα σε αρχείο PDF ... Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το σεμινάριο «Μάνες: όψεις του ρόλου στο ευρωπαϊκό και το ελληνικό θέατρο», της Τετάρτης 18 Μαΐου, λόγω των φοιτητικών εκλογών εκείνη τη μέρα, μεταφέρεται την Παρασκευή 20 Μαΐου στη 1. 15 μ.μ. στον ίδιο χώρο (Εγνατία 1ος). Η διδάσκουσα Κ. Ριτσάτου ... Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ 2022

Σας γνωρίζουμε ότι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) θα προβεί και φέτος στη σύνταξη Μητρώου Φοιτητών, προκειμένου τα μέλη του να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματ ... Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ 2022

Το θέατρο της αρχαιότητας Ι και ΙΙ: Αναπληρώσεις

Από την επόμενη εβδομάδα και μέχρι το τέλος του εξαμήνου, θα γίνονται αναπληρώσεις μαθημάτων μέσω zoom ως εξής: ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι: Δευτέρα 10πμ.-1μμ. ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙ: Τρίτη 6μμ. – 9μμ. Ο σύνδεσμος των μαθημάτων είναι: https://authgr.zoom.us/j/97983658726 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα κανονικά μ ... Διαβάστε περισσότερα

Το θέατρο της αρχαιότητας Ι και ΙΙ: Αναπληρώσεις

Φοιτητικές εκλογές 2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18 Μαϊου  2022. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΑΠΘ την ημέρα της διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών δεν πραγματοποιούνται τα μαθήματα. ... Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικές εκλογές 2022

Ανοιχτή Θεατρική Σκηνή της Πόλης 2022 – Παράλληλες εκδηλώσεις

Ανοιχτή συζήτηση με την Ελένη Ευθυμίου. Συντονίζει η Δανάη Θεοδωρίδου Θέατρο της Επινόησης και Συμπερίληψη: Σκηνική Έρευνα και Δημιουργία με Μεικτές Ομάδες Ηθοποιών (με και χωρίς αναπηρία) Τετάρτη 11 Μαΐου, 18.00 Τμήμα Θεάτρου Α.Π.Θ., Εξαδακτύλου 8, Β2 Θέμα της ανοιχτής συζήτησης αποτελούν οι συλλογ ... Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Θεατρική Σκηνή της Πόλης 2022 - Παράλληλες εκδηλώσεις

Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών, Α.Π.Θ. | Εγνατία 122, 54622 Θεσσαλονίκη | Τ 2310 992 123-25 | F 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2022 Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. | Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας LineaDesign

Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.