Σχετικά με την Ορκωμοσία του Νοεμβρίου 2021

Παρακαλούμε τους φοιτητές/τριες που πρόκειται να ορκιστούν  να αποστείλουν άμεσα email Δήλωσης Πρόθεσης Ορκωμοσίας.

Λόγω χρήσης της εφαρμογής της νέας Πλατφόρμας Δηλώσεων Ορκωμοσίας, θα πρέπει η Γραμματεία να προβεί στο έλεγχο των προϋποθέσεων, ώστε να γίνει εφικτή η υποβολή της αίτησης στο students.

ΠΡΟΣΟΧΗ !  Στο Ίδιο email να μας αποστείλετε τον τίτλο της Διάλεξης  και της Διπλωματικής σας, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2022 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki