⏲ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Οι φοιτητές/τριες που πρόκειται να ορκιστούν καλούνται να υποβάλουν Ηλεκτρονική αίτησης ορκωμοσίας μέσω το περιβάλλοντος students.auth.gr  ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://it.auth.gr/el/node/5164

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2021 .

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έστω και αν δεν έχουν εκδοθεί οι βαθμοί όλων των μαθημάτων της εξεταστικής, πρακτικών ασκήσεων και διπλωματικών εργασιών.

 Στο περιβάλλον της αίτησης οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επισυνάψουν:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου  τους σε μορφή .pdf

2. Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν οφείλει κανένα σύγγραμμα (μετά από συνεννόηση με τη βιβλιοθήκη)

3. Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος για την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί διπλωματική εργασία (μετά από συνεννόηση με τη βιβλιοθήκη)

4.  Βεβαίωση διαγραφής από τις Φοιτητικές Εστίες (εφόσον διέμενε σ’ αυτές στα λοιπά δικαιολογητικά).

5. Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν. 1599/86 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr σε μορφή pdf στην οποία θα δηλώνει ότι:

i. Γνωρίζω ότι η ακαδημαϊκή μου ταυτότητα θα ακυρωθεί και δεν νομιμοποιούμαι να τη χρησιμοποιώ.

ii. Έχω συμπληρώσει τα απαιτούμενα ECTS ή διδακτικές μονάδες για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος σπουδών μου

iii. Ενημερώθηκα για τη βαθμολογία μου, και συμφωνώ με τους αναγραφόμενους βαθμούς στο φύλλο βαθμολογίας όπως εμφανίζονται στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής γραμματείας

iv. Σε περίπτωση που η λήψη πτυχίου γίνει δια ζώσης: Επιθυμώ να δώσω όρκο θρησκευτικού τύπου ή επιθυμώ να δώσω διαβεβαίωση με επίκληση της τιμής και της συνείδησής μου (επιλέγετε το ένα από τα δύο).

Οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν πριν την ορκωμοσία τους στην Γραμματεία:

i. Βιβλιάριο Σπουδών
ii. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα  (ή σε περίπτωση απώλειας, δήλωση απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα). ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την ορκωμοσία του Φοιτητή το πάσο ακυρώνεται ηλεκτρονικά, από τη Γραμματεία. Απαγορεύεται να βρεθεί ακυρωμένο πάσο στα χέρια του κατόχου του.
iii. Βιβλιάριο Ιατρικής Περίθαλψης Πανεπιστημίου (αν υπάρχει)
iv. Εφόσον επιθυμούν έκδοση Μεμβράνης του πτυχίου απαιτείται διπλότυπο είσπραξης 32€ σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς ο αριθμός λογαριασμού του ΑΠΘ είναι: 5272-041780-361

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2022 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki