ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΛΑΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ (ΣΤ0400) & ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ (ΣΤ0611)

To μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΛΑΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ (ΣΤ0400), δεν θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας (Κ. Ριτσάτου) σε συνέδριο.
Μετά από συνεννόηση με τους/τις φοιτητές/τριες η αναπλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, 10 π.μ.-1 μ.μ. στην αίθουσα του μαθήματος (Εξαδακτύλου Ε2).

To μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ (ΣΤ0611), δεν θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας (Κ. Ριτσάτου) σε συνέδριο.
Μετά από συνεννόηση με τους/τις φοιτητές/τριες η αναπλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, 5-8 μ.μ. στην αίθουσα  του μαθήματος (Εγνατία 1ος).

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2022 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki