ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

Οι γραπτές εξετάσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεάτρου

θα γίνουν την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:00,

στο Κτίριο Εξαδακτύλου – 2ος όροφος, αίθουσα Β1 (Εξαδακτύλου 8 με Μακρυγιάννη 20).

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι δύο ώρες.
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα 30 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης και να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε την αστυνομική τους ταυτότητα.

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο.
Οι υποψήφιοι/ες τα επώνυμα των οποίων αρχίζουν από Α έως και Μ: ώρα 10 π.μ.
Οι υποψήφιοι/ες τα επώνυμα των οποίων αρχίζουν από Ν έως και Ω: ώρα 11:30 π.μ.

Oι εξεταζόμενοι οφείλουν να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test το όποιο έγινε 48 ώρες πριν την εξέταση.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

Χωρίς τα παραπάνω οι υποψήφιοι δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί.

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2022 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki