ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ

Το χρονοδιάγραμμα της εξέτασης:

11.00-11.20 ΤΣΙΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11.20–11.40 Διαμαντούδης Χρήστος & Φωτεινή -Δέσποινα Κεσκίνη
11.40-11.50 Σοφία Τσοπουρίδου

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2022 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki