December 2021

Transcendance – αγωγός τέχνης στη Θεσσαλονίκη

O Nικόλας Nικητάκης εν μέσω πανδημίας δημιούργησε στη Θεσσαλονίκη το χώρο Transcendance – αγωγός τέχνης, που φιλοξενεί σεμινάρια, προβολές, παραστάσεις κ.ά.

 

“Ένας χώρος τέχνης μπορεί να λειτουργήσει ως αγωγός που συνδέει τη ζωή με τη στιγμιαία μα αναγκαία υπέρβαση της”.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά έως τις  3-1-2022  στο info@thea.auth.gr    την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΔΩ  :&  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2021 – 2022

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeim_2021-22.pdf  θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022.

Επιπλέον, διευκρινίζουμε ότι για το Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 δεν θα είναι δυνατή η διανομή συγγραμμάτων μέσω courier, καθώς δεν δύναται να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία εντός της προθεσμίας διανομής συγγραμμάτων. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την παραλαβή των βιβλίων μέσω σημείων διανομής, εφόσον ο εκδότης προχωρήσει με τη διαδικασία αντιστοίχισης σημείου διανομής μέχρι τις 29/12/2021. Διαφορετικά, θα απενεργοποιηθούν οι συγκεκριμένες επιλογές και οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν άλλη επιλογή συγγράμματος, μέχρι τις 14/01/2022.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

Λειτουργία Βιβλιοθήκης κατά την περίοδο των εορτών

Η Βιβλιοθήκη, κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, θα παραμείνει κλειστή, από την Παρασκευή 24/12/21 έως και την Παρασκευή 31/12/21.

Παρακαλούμε τα αιτήματα δανεισμού να γίνουν μέχρι και την Τετάρτη 22/12/21 στις 14:00, για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν την Πέμπτη 23/12/21.

Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές και μια Νέα Χρονιά με Υγεία και Αισιοδοξία!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΡΟΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Για την κατάρτιση του Προγράμματος υλοποίησης των προβών των φοιτητών του Τμήματος,

την περίοδο των διακοπών, οι χρήστες των εγκαταστάσεων,

να ενημερώσουν τον κ. Δ. Παπαζαχαρία μέχρι την Πέμπτη 23-12-2021,

στο  email: dpapaz@thea.auth.gr  γνωστοποιώντας τον ακριβή χρόνο και τους συμμετέχοντες στις πρόβες.

Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων διεθνών διαγωνισμών για το Τμήμα Διαγωνισμών ΙΚΥ

Χορήγηση  βραβείων σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της ενημέρωσης αναφορικά με το πρόγραμμα  χορήγησης  βραβείων σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς  (άρθρο 2, ΚΥΑ 136877/Ζ1/26-10-2021,  ΦΕΚ αρ.5021/τ.Β΄/ 29-10-2021) θέτει υπόψη σας τα ακόλουθα:

Οι ομάδες που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνή διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του οικείου τμήματος, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο αίτησης που επισυνάπτεται στην παρούσα και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτήν και που αποσκοπούν στην περιγραφή των αξόνων και λεπτομερειών του διαγωνισμού και στην τεκμηρίωση της σημασίας/ποιότητάς του, της δυσκολίας, της ποιότητας και του πλήθους των διαγωνιζομένων. Διάκριση μπορεί να θεωρηθεί υπό προϋποθέσεις (ποιότητας διαγωνισμού και συμμετοχών) και η διάκριση σε προκριματικούς γύρους.

Με την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι δηλώνουν τη συναίνεση του για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται σε αυτήν και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά εργαλεία και εφαρμογές πληροφορικής για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος, από το Ι.Κ.Υ. και αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των εν λόγω δεδομένων.

Η υποβολή αιτήσεων από τις Γραμματείες προς το ΙΚΥ θα ξεκινήσει από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και θα είναι ανοιχτή για τα ημερολογιακά έτη 2021 και 2022. Γίνονται δεκτές και οι αιτήσεις που αφορούν διακρίσεις ομάδων που επιτεύχθηκαν ένα μήνα πριν από την ημερομηνία της ανακοίνωσης , με την προϋπόθεση έγκαιρης διαβίβασης των σχετικών εγγράφων.

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ κατ΄ εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ του προγράμματος.

Τα  κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στην τεκμηρίωση που παρέχεται ως προς την ποιότητα του διαγωνισμού και της διάκρισης, ενδεικτικά, ότι :

i) ο διαγωνισμός είναι αξιόλογος από πλευράς ποιότητας και δυσκολίας

ii) η επιτευχθείσα διάκριση είναι σημαντική (λαμβανομένων υπόψη των συμμετοχών στο διαγωνισμό (σε ποσότητα και ποιότητα)

iii) το είδος και η σημασία της διάκρισης για την ομάδα φοιτητών και για το Ίδρυμα/Τμήμα που εκπροσωπούν.

Το ποσό του βραβείου θα ανέρχεται στο κατ’ αποκοπή ακαθάριστο ποσό των 500 € ανά συμμετέχοντα φοιτητή και  θα κατατίθεται από το ΙΚΥ απ’ ευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου φοιτητή. Προς τούτου ειδική μέριμνα θα πρέπει να δείχνουν οι ομάδες στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που ζητούνται μέσω της αίτησης, όπως τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας των μελών της ομάδας, το ΑΦΜ, το ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής.

Το ΙΚΥ διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης του βραβείου και ανάκτησης του καταβληθέντος ποσού σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι για οποιοδήποτε λόγο ανακλήθηκε το βραβείο που δόθηκε στους δικαιούχους ή δεν έλαβε χώρα η βράβευσή τους.

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα  τηλ. 2103726306 και 2103726346 και στα e- mail: estamo@iky.gr και sbikaki@iky.gr.

Παρακαλούμε, προς ενημέρωσή σας, σας αναρτούμε τα συνημμένα έντυπα σχετικά :

1. ανακοίνωση ΙΚΥ που αφορά Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων διεθνών διαγωνισμών,

2. έντυπο αίτησης για το πρόγραμμα χορήγησης βραβείων διεθνών διαγωνισμών.

Νέο θετικό κρούσμα covid-19 (10/12/2021)

Σας ενημερώνουμε ότι διαγνώστηκε θετικό κρούσμα COVID-19. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Υγείας του ΑΠΘ, παρακαλούνται όσοι φοιτητές παρακολούθησαν αυτή τη βδομάδα το μάθημα:

·         ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ι (ΣΤ0201), τη Πέμπτη 13:00-17:00

να κάνουν διαγνωστικό τεστ εάν εμφανίσουν συμπτώματα ανεξαρτήτως αν είναι εμβολιασμένοι.

Αναβολή μαθημάτων ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ VΙ (ΥΑ0284) και ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Χ (ΥΑ0288)

Τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

τα μαθήματα ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ VΙ (ΥΑ0284) και ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Χ (ΥΑ0288)

με διδάσκοντα τον κ. Μιχαήλ Μαρμαρινό, δεν θα πραγματοποιηθούν.

Για την αναπλήρωσή τους θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Ανακοίνωση πρόσκλησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ στον Διεθνή διαγωνισμό:  PHOCOS (Διαγωνισμός Φωτογραφίας SUN) 2022.

Στον εν λόγω διαγωνισμό, με θέμα «Παλεύοντας ενάντια στον Covid-19 στους Δρόμους του Μεταξιού» προσκαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλουν έως 5 έργα τους, τα οποία θα παρουσιάσουν με ένα σύντομο κείμενο (200-300 λέξεων, τοποθεσία όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία, γιατί, νόημα).

Προθεσμία υποβολής: 15 Δεκεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων και το διαγωνισμό στην επισυναπτόμενη αφίσα “PHOCOS 2022” και στον ιστότοπο http://www.sun-silkroadia.org/page/activity02_1.

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος, παρακαλούνται, αφού υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στην ιστοσελίδα του SUN Network, να ενημερώσουν σχετικά και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στο email internat-rel@auth.gr.

Ανακοίνωση επιμορφωτικών δράσεων για την Τέχνη και τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση 

Ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, προσκαλούν φοιτήτριες και φοιτητές παιδαγωγικών σχολών σε χειμερινά διαδικτυακά εργαστήρια που προωθούν το δημιουργικό έργο και την πολιτιστική επιμόρφωση στη μάθηση.

Οι επιμορφώσεις της Ευμάθειας πραγματοποιούνται με δωρεάν συμμετοχή, έχουν συνολική διάρκεια 60 ώρες και καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές:

(1) Γλυπτική-10 ώρες (2) Εικαστικές Τέχνες-10 ώρες, (3) Θέατρο-10 ώρες, (4) Λόγος-10 ώρες, (5) Μουσική-10 ώρες και (6) Χορός-10 ώρες.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των επιμορφώσεων σε όλες τις θεματικές αποδίδεται η Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

 

Ο Γ’ Κύκλος υλοποιείται στην πλατφόρμα ZOOM και ξεκινάει το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021.  Το πρόγραμμά του διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α’ Μέρος

1η Συνάντηση: ΓΛΥΠΤΙΚΗ – ΛΟΓΟΣ – ΧΟΡΟΣ

Σάββατο 11 / Κυριακή 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 | 10:00-15:00

2η Συνάντηση: ΓΛΥΠΤΙΚΗ – ΛΟΓΟΣ – ΧΟΡΟΣ

Σάββατο 18 / Κυριακή 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021  | 10:00-15:00

 

Β’ Μέρος

3η Συνάντηση: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – ΘΕΑΤΡΟ – ΜΟΥΣΙΚΗ

Σάββατο 15 / Κυριακή 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 | 10:00-15:00

4η Συνάντηση: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – ΘΕΑΤΡΟ – ΜΟΥΣΙΚΗ

Σάββατο 22 / Κυριακή 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 | 10:00-15:00

 

Φόρμα εγγραφής: https://forms.gle/xANzuhShEyFtgdrx6 (έως 10/12/2021 με σειρά προτεραιότητας)

 

Οι επιμορφωτικές δράσεις διεξάγονται διαδικτυακά, σε πραγματικό χρόνο και είναι στη φύση τους βιωματικές, έχοντας ως βασικό συστατικό την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων.

 

Συνημμένα αρχεία:

ΕΥΜΑΘΕΙΑ Γ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

– ΕΥΜΑΘΕΙΑ Γ-ΑΦΙΣΑ

 

Πάνω και πίσω από τη σκηνή στο Φουέντε Οβεχούνα του Εθνικού Θεάτρου

Η Ελένη Ευθυμίου σκηνοθετεί, η Σοφία Ευτυχιάδου είναι συνεργάτιδα δραματουργός, η Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη κάνει τα σκηνικά και ο Γιώργος Κριθάρας και ο Δημήτρης Φουρλής παίζουν στο έργο του Λόπε δε Βέγα Φουέντε Οβεχούνα που ανεβάζει το Εθνικό Θέατρο.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες υποστήριξης σχετικές με την εμπειρία της νόσου Covid- 19 του ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. του Α.Π.Θ.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) του Α.Π.Θ., στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προσπάθειας υποστήριξης των φοιτητών και φοιτητριών στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν λόγω του Covid -19, σε συνεργασία με τη EMDR Hellas, διοργανώνει θεραπευτικές παρεμβάσεις EMDR online σε μικρές ομάδες φοιτητών και φοιτητριών όπου θα εφαρμοστούν ειδικά πρωτόκολλα με στόχο την συναισθηματική αποφόρτιση-αυτοφροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη τους.

Ο covid -19 είναι ένας «νέος και αόρατος εχθρός» και μπορεί να προκαλέσει αισθήματα ανημπόριας, απόγνωσης, φόβου ή θυμού.

Σημαντικός αριθμός ανθρώπων σε όλο τον κόσμο έχουν νοσήσει.  Όσοι επιβιώνουν, ειδικά μετά από μια περίοδο σοβαρής νόσου, συχνά παρουσιάζουν δυσανάλογα αυξημένες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν σοβαρά και επίμονα ψυχολογικά προβλήματα.  Ακόμα, συχνά παρατηρούνται ψυχολογικές δυσκολίες στα άτομα του στενού περιβάλλοντός τους.  Ακόμα, για πολλούς η επιστροφή στις δραστηριότητες της καθημερινότητας συνοδεύετε με έντονο άγχος και δυσφορία.

Η μέθοδος τραυματοθεραπείας EMDR έχει επιτύχει να μειώσει την παρουσία ψυχολογικών προβλημάτων μετά από τραυματικά γεγονότα.

Στόχος της ψυχολογικής παρέμβασης που διεξάγει το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) του Α.Π.Θ σε συνεργασία με την EMDR Hellas, είναι να δημιουργηθούν δύο ομάδες που διαπραγματεύονται

την υποστήριξη φοιτητών και φοιτητριών που είχαν άμεση εμπειρία νόσου Covid-19  ή επηρεάστηκαν από την ασθένεια ατόμων του στενού περιβάλλοντός τους, και
την υποστήριξη φοιτητών και φοιτητριών που, μετά την απομάκρυνσή τους από τις δια ζώσης εκπαιδευτικές διαδικασίες τα προηγούμενα εξάμηνα, δυσκολεύονται στην επιστροφή τους στην φοιτητική καθημερινότητα τους.
Η παρέμβαση έχει στόχο την συμβολή στην αποφυγή βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων ψυχολογικών δυσκολιών και την βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης και αποτελείται από τρεις ωριαίες συναντήσεις μικρών ομάδων, που θα διεξαχθούν μέσω zoom.

Η συμμετοχή στις ομάδες είναι δωρεάν.

Λόγω της φύσης των ομάδων, οι συμμετοχές θα είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής  στο apanera@psy.auth.gr

όπου θα αναφέρετε: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, σχολή και έτος σπουδών και (συνοπτικά) την άμεση εμπειρία της νόσου Covid που είχατε ή τη δυσκολία που αντιμετωπίζετε σχετικά με την  επιστροφή σας στις σπουδές, διευκρινίζοντας ποια από τις δυο ομάδες σας αφορά.

Πληροφορίες:  Άλτα Πανέρα, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια ΓΑΨ -Τραυματοθεραπεύτρια EMDR, ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. 2310 992621

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2022 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki