ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΘΑΝΑ ΥΠΟΠΤΟΥ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19

Μπορείτε να δείτε εδώ το πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά ύποπτού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος covid-19 του ΑΠΘ.

Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος θα πρέπει άμεσα να ενημερωθεί η υπεύθυνη COVID του Τμήματος, κ. Β. Βλάχου (email: vickyvlachou@auth.gr) καθώς και οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες συγκεκριμένων μαθημάτων που μπορεί να έχει παρακολουθήσει το κρούσμα ώστε να γίνει η απαραίτητη ιχνηλάτηση.

 

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2022 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki