⏲ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Τα μαθήματα των αγγλικών δεν θα διεξαχθούν ούτε σήμερα  Παρασκευή 19-11/2021 λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.
Μετά από συνεννόηση με τους/τις φοιτητές/τριες θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τις αναπληρώσεις  των μαθημάτων.

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2022 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki