ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το μάθημα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θα γίνεται κάθε Τρίτη 10:30-12.00 στην αίθουσα Εξαδακτύλου Β1

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2022 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki