Διευκρινίσεις για θεωρητικά μαθήματα του νέου ΠΠΣ

Τα μαθήματα της Δραματολογίας του νέου ΠΠΣ

“Ειδικά Ζητήματα Νεοελληνικού Θεάτρου: Το ελληνικό θέατρο πλάι στο παγκόσμιο”

“Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Ιψενική δημιουργία”

“Υπηρέτριες και Υπηρέτες: Εικόνες και αναπαραστάσεις στο δυτικό θέατρο”

διδάσκονται αποκλειστικά για τους φοιτητές του  5ου εξαμήνου σπουδών και

ΔΕΝ είναι δυνατόν να δηλωθούν από φοιτητές που ανήκουν σε παλαιότερα προγράμματα

Το μάθημα “Ειδικά Ζητήματα Δραματολογίας: Το θέατρο του Πιραντέλλο” (ΘΘ0209) προσφέρεται στους φοιτητές όλων των προγραμμάτων σπουδών δηλαδή από το 3ο εξάμηνο και επάνω.

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2022 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki