ΘΠ0101: Ανακοίνωση για το μάθημα «Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας»

Οι εξετάσεις στο μάθημα «Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας» θα διεξαχθούν γραπτώς εξ αποστάσεως, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (10 ερωτήσεις, μία σωστή απάντηση ανά ερώτηση, ελεύθερη πλοήγηση), για τo Τμήμα  των  Θεάτρου στο  elearning https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=14229 στην ενότητα «Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τμήμα Θεάτρου)»

H σύνδεση πραγματοποιείται με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Στην εφαρμογή e-learning του Α.Π.Θ. (www. elearning.auth.gr) υπάρχουν πληροφορίες όπως και σχετικές προσομοιώσεις (demo), τις οποίες συνιστούμε να παρακολουθήσετε με προσοχή πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων για να προετοιμαστείτε για τις ενέργειές σας.

Το τεστ θα «ανοίξει» την Παρασκευή 24.09.2021, στις 9.00 και θα «κλείσει» στις 9.25 ακριβώς.

Επιπλέον, θα συνδεθείτε με κάμερα στο zoom από τις 8.30 και για όλη τη διάρκεια της εξέτασης, με σκοπό τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και την επιτήρηση.

Πρέπει να έχετε διαθέσιμη προς επίδειξη τη φοιτητική σας ταυτότητα.

Το link για τη σύνδεση στο zoom είναι:

https://authgr.zoom.us/j/96836026639?pwd=QVRWd3ZMU0RsOEJOY3l0RmVjeUNLdz09

Meeting ID: 968 3602 6639

Passcode: 348834

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2022 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki