Εξετάσεις του Μαθήματος «Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας»

Οι εξετάσεις μετά τη σύμφωνη γνώμη των τριών Τμημάτων της Σχολής Καλών Τεχνών, θα πραγματοποιηθούν

την Παρασκευή 24/9/2021, στις 8:30-10:30 π.μ., διαδικτυακά γραπτώς.

Οι διδάσκουσες θα ενημερώσουν για τις λεπτομέρειες της εξέτασης μέσα από το e-learning.

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2022 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki