Μάθημα: ΣΚ0300 Ζωγραφική Εκτέλεση Σκηνικών

Παρακαλούνται όποιοι ή όποιες θέλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα

ΣΚ0300 Ζωγραφική Εκτέλεση Σκηνικών να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στέλνοντας email

μέχρι την Παρασκευή 12/02/2020  στο proios@thea.auth.gr

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2021 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki