Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιταλικής γλώσσας Ιανουάριος 2021

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΙΤΑΛΙΚΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ


zoom, Κάμερα και μικρόφωνο


ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 21/1, 22/1 & 25/1.


Τηλεδιάσκεψη με προγραμματισμένη συνάντηση. Προεγγραφή μέσω google drive για να ορισθεί η συνάντηση έως τις 20/1/2021 και ώρα 11πμ.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Οι εξετάσεις της ιταλικής γλώσσας για το χειμερινό εξάμηνο, θα γίνουν μέσω zoom (αντιγράψτε το link: https://authgr.zoom.us/j/4043323693 Meeting ID: 404 332 3693).

Οι προφορικές εξετάσεις θα γίνουν ανά 2 ή/και 3 φοιτητές με τηλεδιάσκεψη και θα διαρκούν 20’ (2 άτομα) – 30’ (3 άτομα).

Για να μπορέσετε να δώσετε εξετάσεις θα πρέπει:

1.     1. Να είστε εγγεγραμμένοι στο μάθημα στην πλατφόρμα e-learning.

2. Να κάνετε προεγγραφή για ορισμό συνάντησης ως τις 20/1/2021 (11.πμ) στο σύνδεσμο google drive: https://drive.google.com/file/d/1wYINFq7Z4XVfq0sc_107y0aFxsCjJb9p/view?usp=sharing Πατήστε (πάνω στο κέντρο) google documents και συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ τα στοιχεία σας.

3. Να διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο.

Χωρίς να έχετε κάνει προεγγραφή δεν μπορείτε να δώσετε εξετάσεις.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΙΤΑΛΙΚΑ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ


zoom, Κάμερα και μικρόφωνο


ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 19/1 & 20/1

Τηλεδιάσκεψη με προγραμματισμένη συνάντηση. Προεγγραφή μέσω google drive για να ορισθεί η συνάντηση έως τις 16/1/2021 και ώρα 11πμ.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις της ιταλικής γλώσσας για το χειμερινό εξάμηνο, θα γίνουν μέσω zoom (αντιγράψτε το link: https://authgr.zoom.us/j/4043323693 Meeting ID: 404 332 3693).

Οι προφορικές εξετάσεις θα γίνουν ανά 2 ή/και 3 φοιτητές με τηλεδιάσκεψη και θα διαρκούν 30’ (2 άτομα) –  45’ (3 άτομα).

Για να μπορέσετε να δώσετε εξετάσεις θα πρέπει:

1. Να είστε εγγεγραμμένοι στο μάθημα στην πλατφόρμα e-learning.

2. Να κάνετε προεγγραφή για ορισμό συνάντησης έως τις 16/1/2021 (11.πμ) στο σύνδεσμο google drive: https://drive.google.com/file/d/1sJsGnxxhX9LI1vBtrz8O15yIbX66jjyP/view?usp=sharing Πατήστε (πάνω στο κέντρο) google documents και συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ τα στοιχεία σας.

3. Να διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο.

Χωρίς τα παραπάνω δεν μπορείτε να δώσετε εξετάσεις.


Φοιτητές επί πτυχίω

Υπάρχουν ανακοινώσεις στο e-learning, αντίστοιχα στα μαθήματα Β’ και Δ’ εξαμήνου.


Καλή επιτυχία σε όλους!

Παπαδάκη Ελ.

papadel @lance.auth.gr

 

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2021 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki