Πρόγραμμα διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας

A΄εξάμηνο:    Πέμπτη,  ώρα 18.00 – 20.15

μέσω skype for business

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/ginou/NOEZ83M3

 

Γ΄ εξάμηνο:  Τρίτη, ώρα 18.00 – 20.15

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/ginou/4CR2Y7KD

μέσω skype for business

 

Η διδάσκουσα

Γκίνου, PhD

ginoueleni@gmail.com

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2021 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki