Προκήρυξη μίας θέσης ΕΕΠ

Εδώ μπορείτε να δείτε την προκήρυξη μίας κενής θέσης ΕΕΠ, ΠΕ κατηγορίας με γνωστικό αντικείμενο “Σκηνογραφικός σχεδιασμός : γραμμικό-προοπτικό σχέδιο, πλαστική, μακέτα”.

Η εν λόγω προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 360/31-3-2020 και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Μαϊου 2020.

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2021 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki