Συνάντηση για το πρόγραμμα προβών

Καλούνται

  • όσοι θα παρουσιάσουν διπλωματικές (εκτός από τις παρουσιάσεις του Ιουνίου)
  • όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη Σκηνοθεσία 2 και 4 του ακ. έτους 2019-20
  • και όσοι θα δηλώσουν τη Σκηνοθεσία 1 και 3 το εαρινό εξάμηνο

να παραβρεθούν στην συνάντηση που θα γίνει τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου και ώρα 8.00 μμ στο εργαστήριο του κ. Πρώιου (Εξαδακτύλου, 3ος όροφος) ώστε να καταρτιστεί το πρόγραμμα των αιθουσών για τους επόμενους δύο μήνες.

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2020 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki