Ομάδες και ημερολόγια μαθημάτων για το προαπαιτούμενο της Υποκριτικής

Τα μαθήματα του προαπαιτούμενου της Υποκριτικής θα γίνουν σε τρεις ομάδες. Δείτε παρακάτω τα ονόματα της κάθε ομάδας και το ειδικό ημερολόγιο μαθημάτων της κάθε μίας.

ΟΜΑΔΑ Α

 

ΟΜΑΔΑ Β

 

ΟΜΑΔΑ Γ

 

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2020 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki