Ερωτηματολόγιο έρευνας για το “Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικά Ομάδων”

Μπορείτε να βρείτε την επιστολή του Παρατηρητηρίου εδώ

και το ερωτηματολόγιο υπάρχει στον σύνδεσμο https://epolls.eu/auth

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2021 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki