Προσοχή: τα pdf αρχεία με τα δημοσιεύματα του μήνα ενδέχεται να είναι βαριά, και να καθυστερήσει το άνοιγμά τους.

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1953_01.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1953_02.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1953_03.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1953_04.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1953_05.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1953_06.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1953_07.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1953_08.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1953_09.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1953_10.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1953_11.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1953_12.pdf

  Back

  School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

  © 2020 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

  School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki