Προσοχή: τα pdf αρχεία με τα δημοσιεύματα του μήνα ενδέχεται να είναι βαριά, και να καθυστερήσει το άνοιγμά τους.

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1951_01.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1951_02.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1951_03.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1951_04.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1951_05.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1951_06.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1951_07.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1951_08.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1951_09.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1951_10.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1951_11.pdf

  • https://www.thea.auth.gr/website/wp-content/uploads/2015/05/1951_12.pdf

  Back

  School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

  © 2020 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

  School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki