Ιαν 2022

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020”

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 682/24.01.2022(ΑΔΑ: 6ΓΟ546ΜΤΛΗ-Ψ9Ξ) Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020”.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις αιτήσεις σας για την χορήγηση της απαιτούμενης βεβαίωσης από τη Γραμματεία μέσω του students.auth.gr.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 18.02.2022, ώρα: 15.00.

Συνημμένα:

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις ως προς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά:

τηλ.  2103726 -357, -358, -360, -371, -383, -397, -408

email: https://www.iky.gr/support

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση:

email: ikywebsupport@iky.gr

Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2021-2022

Ανακοινώνονται οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Θεάτρου εδώ

Για την ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τη βαθμολογία, απαιτείται η αποστολή με μέιλ αντιγράφου της Αστυνομικής Ταυτότητας του υποψηφίου και Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει ότι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανήκει στον υποψήφιο, ώστε να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, που εισάγονται στο Τμήμα μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, εγγράφονται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Ωστόσο, θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στο σύνολο των μαθημάτων του ΠΠΣ. Απαλλάσσονται μόνον από:

α) τα μαθήματα που έχουν δώσει στο πλαίσιο των κατατακτηρίων εξετάσεων: Εισαγωγή στην τέχνη του θεάτρου και Ιστορία Παγκοσμίου Θεάτρου Ι ή Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης, και –ανάλογα με την επιλογή τους– Ξιφασκία (για άλλες κατευθύνσεις) ή Ελεύθερο Σχέδιο Ι ή Δραματολογία Ι.

β) μαθήματα που είναι συναφή με τυχόν μαθήματα που έχουν ήδη κάνει στις προηγούμενες σπουδές τους. Με βάση τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεάτρου οι φοιτητές και φοιτήτριες «που εγγράφονται στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις έχοντας ήδη αποφοιτήσει από άλλο ΑΕΙ, και επιθυμούν αναγνώριση μαθημάτων στα οποία είχαν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους (αρθ. 35, Ν. 4115/2013), οφείλουν να υποβάλουν εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος τα σχετικά αιτήματά τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία εγγραφής τους, συνυποβάλλοντας ταυτόχρονα απόσπασμα του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος προέλευσης από το οποίο να προκύπτει η ύλη και τα συγγράμματα των μαθημάτων στα οποία είχαν εξεταστεί, καθώς και πιστοποιητικό της αναλυτικής τους βαθμολογίας. Τα παραπάνω αιτήματα εξετάζονται ενιαία σε μία συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος, μετά από εισηγήσεις των διδασκόντων με τα ίδια ή συναφή γνωστικά αντικείμενα».

γ) οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ απαλλάσσονται επίσης από τα 4 μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Υποχρεωτικό Πιστοποιητικό Εγγραφής στην Πλατφόρμα Εdupass για Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 2022

Σε συνέχεια της προηγούμενης Ανακοίνωσής μας

με την απόφαση Συγκλήτου και τις Οδηγίες για τη διενέργεια εξετάσεων στην εξεταστική Φεβρουαρίου 2022

που αναρτήσαμε στις 20 Ιανουαρίου 2022,

για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της υγείας των συμμετεχόντων στις εξετάσεις φοιτητών, καθηγητών και επιτηρητών,

υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές που θα προσέλθουν στις εξετάσεις,

θα πρέπει υποχρεωτικά:

α)  να προσέλθουν μία ώρα νωρίτερα από τη ώρα έναρξης των εξετάσεων

και

β)  να έχουν μαζί τους το πιστοποιητικό εγγραφής τους στην πλατφόρμα Εdupass.

Διαφορετικά δεν θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις.

Δωρεάν αγγλόφωνα και γερμανόφωνα διαδικτυακά μαθήματα για προπτυχιακούς/ες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες από το Πανεπιστήμιο Justus Liebig του Giessen (Γερμανία)

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το Justus Liebig University Giessen της Γερμανίας, προσφέρονται από το εν λόγω Πανεπιστήμιο δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για προπτυχιακούς/ες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες του ΑΠΘ, σε διάφορα επιστημονικά πεδία, καθώς και δωρεάν μαθήματα Γερμανικών επιπέδου Α1, για το εαρινό εξάμηνο 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθυνθούν για τυχόν απορίες τους στο  emailVIP@admin.uni-giessen.de 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 11η Φεβρουαρίου 2022. Το πρόγραμμα ξεκινάει τον Απρίλιο του 2022.

Τα μαθήματα προς επιλογή είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα
https://www.jlu-digitalcampus.de/vip,  ενώ οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/ριες μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην ιστοσελίδα
https://giessen.moveon4.de/locallogin/54f00f31140ba00160000000/eng#.

Πρόσκληση για συμμετοχή στο 16ο Διεθνές Φεστιβάλ/Διαγωνισμό Τεχνών Muzite στη Σοζώπολη (Βουλγαρία)

Το φεστιβάλ θα λάβει χώρα από τις 5 έως τις 15 Ιουλίου 2022 και καλύπτει πολλούς τομείς, ενδεικτικά: Χορός, Μυθοπλασία, Μουσική, Θέατρο, Κινηματογράφος, Φωτογραφία κα. Για περισσότερες πληροφορίες και κόστος συμμετοχής: www.muzite.orghttps://www.facebook.com/TheMusesFestival/

E-mail: fest@muzite.org 
Mobile: +359 878 776 382

3λεπτες παρουσιάσεις – 2022

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

Για την επιλογή των σπουδαστών της Κατεύθυνσης Σκηνοθεσίας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν ένα 3λεπτο σκηνικό γεγονός της απόλυτης επιλογής τους.

Συνιστάται στους υποψήφιους να έχουν τουλάχιστον δύο ηθοποιούς επί σκηνής.

Συνιστάται στους υποψήφιους να αποφύγουν κείμενα δικής τους συγγραφής.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022. Σε περίπτωση μικρού αριθμού συμμετοχών η εξέταση θα γίνει σε μία μέρα, την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022.

Όλες οι παρουσιάσεις θα γίνουν αποκλειστικά στις αίθουσες Α1 και Α2 του 1ου ορόφου της Εξαδακτύλου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, δηλώνοντας

·        τον τίτλο του 3λεπτου κομματιού τους,

·        τα υλικά της παρουσίασης και το “γιατί” της σκηνοθεσίας τους – δήλωση προθέσεων (μέχρι 1 σελ.).

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν στο email της Γραμματείας του Τμήματος: info@thea.auth.gr μέχρι και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022.

Οδηγίες και διευκρινίσεις θα δοθούν σε ειδική συνάντηση την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου σε ώρα που θα ανακοινωθεί.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Ορχήστρα των μικρών πραγμάτων ανεβάζει το Αντόνιο ή το μήνυμα της Λούλας Αναγνωστάκη

Η Ορχήστρα των μικρών πραγμάτων ανεβάζει τo Αντόνιο ή το μήνυμα της Λούλας Αναγνωστάκη στον πολυχώρο String Theory (Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛ.ΥΦ.Α)

Ο Χρήστος Θεοδωρίδης σκηνοθετεί και συνυπογράφει τη δραματουργία μαζί με την Κορίνα Χαρίτου, και η Ξένια Θεμελή επιμελείται τη χορογραφία.

 

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρικός Φωτισμός Ι στις 18.1.22, 5:30μμ-8μμ: καλεσμένη η σχεδιάστρια φωτισμών Felice Ross

Στο πλαίσιο του μαθήματος Θεατρικός Φωτισμός Ι, στις 18 Ιανουαρίου θα υποδεχθούμε και θα φιλοξενήσουμε διαδικτυακά τη σχεδιάστρια φωτισμών Felice Ross, σταθερή συνεργάτιδα του Krzysztof Warlikowski ενώ προσφάτως υπέγραψε τους φωτισμούς για την παράσταση του Νίκου Καραθάνου Προμηθέας, για να μας μιλήσει για την δουλειά και το έργο της.

Το μάθημα είναι ανοιχτό για όποιον/όποια φοιτητή/φοιτήτρια επιθυμεί να το παρακολουθήσει ακολουθώντας τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο και θα ξεκινήσει στις 5:30μμ.

Sofia Alexiadou is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Θεατρικός Φωτισμός Ι: καλεσμένη η σχεδιάστρια φωτισμών Felice Ross
Time: Jan 18, 2022 05:30 PM Athens

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85200154098?pwd=VzdjUmVYaEE4L2tqejloenltZGdRdz09

Meeting ID: 852 0015 4098
Passcode: tDH06X

Σχεδιασμός Βιντεοπροβολών για το θέατρο στις 18.1.22, 3μμ-5μμ: καλεσμένος ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μαυρίκιος

Στο πλαίσιο του μαθήματος Σχεδιασμός Βιντεοπροβολών για το θέατρο, στις 18 Ιανουαρίου θα υποδεχθούμε και θα φιλοξενήσουμε διαδικτυακά το σκηνοθέτη Δημήτρη Μαυρίκιο για να μας μιλήσει, ως πρωτοπόρος στη χρήση βιντεοπροβολών στο ελληνικό θέατρο, για τις παραστάσεις και το έργο του.

Το μάθημα είναι ανοιχτό για όποιον/όποια φοιτητή/φοιτήτρια επιθυμεί να το παρακολουθήσει ακολουθώντας τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο και θα ξεκινήσει στις 3μμ.

Sofia Alexiadou is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Σχεδιασμός βιντεοπροβολών για το θέατρο: καλεσμένος ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μαυρίκιος
Time: Jan 18, 2022 03:00 PM Athens

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85194176304?pwd=Q0QyV3pybGNGVzB1b0paYUtUTzI1UT09

Meeting ID: 851 9417 6304
Passcode: 4fh84p

επικαιροποιημένες οδηγίες διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19 από την Υγειονομική Επιτροπή του Α.Π.Θ.

Μπορείτε να δείτε τις επικαιροποιημένες οδηγίες διαχείρισης (απομόνωσης-καραντίνας) κρουσμάτων COVID-19 και επαφών τους από την Υγειονομική Επιτροπή του Α.Π.Θ. εδώ.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι όλες οι οδηγίες εφαρμογής μέτρων στο Δημόσιο Τομέα σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 αναρτώνται στον ακόλουθο σύνδεσμο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ):

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/cat-eguklioi–odigies-gia-covid-19

 

Εξετάσεις μαθήματος Ιστορίας Παγκοσμίου Θεάτρου V

Το μάθημα Ιστορία Παγκοσμίου Θεάτρου V θα εξεταστεί για τελευταία φορά στην εξεταστική του Φεβρουαρίου (με την ύλη που διδάχθηκε στο περσινό χειμερινό εξάμηνο και είναι διαθέσιμη στη σελίδα elearning του μαθήματος: https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=14432), ως εξής:

προθεσμία κατάθεσης εργασίας: Δευτέρα 14.2.21 ώρα 23.59 μέσω μέιλ στο: danatheo@thea.auth.gr
προφορική εξέταση: Πέμπτη 17.2.21, 10.00-15.00 (η ακριβής ώρα λήξης θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των φοιτητών)

 

Προσοχή:

Όσοι και όσες επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα είναι υποχρεωτικό να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην προφορική εξέταση το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 10.2.21 μέσω μέιλ στο: danatheo@thea.auth.gr. Η προφορική εξέταση θα γίνει σε ομάδες των πέντε ατόμων και το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στις 11.2.21 μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων.

Όσοι και όσες παρακολούθησαν το μάθημα πέρσι μπορούν να παραδώσουν μόνο την εργασία, όπως έγινε και στις προηγούμενες εξεταστικές, χωρίς να κάνουν την προφορική εξέταση.

Δ. Θεοδωρίδου

Σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022

Σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022,  ανακοινώνουμε :

  1. το αριθμ. πρωτ. 33918/04-06-2021 έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας και
  2. το σχετικό ΦΕΚ

 

Ανακοίνωση για την απώλεια του ηθοποιού και σκηνοθέτη Φούλη Μπουντούρογλου

Το Τμήμα Θεάτρου του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Φούλη Μπουντούρογλου, ξεχωριστού ηθοποιού και σκηνοθέτη της Θεσσαλονίκης, που συνέβαλε στη διαμόρφωση του θεατρικού προσώπου της πόλης ήδη από τα χρόνια της μεταπολίτευσης (Θεατρικό Εργαστήρι, Καφε-Θέατρο Καλαμαριάς, Θεατρική Διαδρομή), ενώ στη συνέχεια υπήρξε βασικό στέλεχος του ΚΘΒΕ. Ο Φούλης Μπουντούρογλου, που συνεργάστηκε με το Τμήμα Θεάτρου παραδίδοντας μαθήματα Υποκριτικής, ήταν σημαντικός ηθοποιός, που ξεχώριζε για το προσωπικό υποκριτικό του ύφος, το ήθος του και τη γλυκύτητα του χαρακτήρα του. Θα τον θυμόμαστε πάντα.

Επικαιρότητα

Ανοιχτό εργαστήριο: Θέατρο και Χορός στη Φυλακή

Απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των κατευθύνσεων του Τμήματος Θεάτρου.   Περιεχόμενο και σκοπός: Μέσα από το εργαστήριο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες της καλλιτεχνικής εργασίας στη φυλακή, από τον σχηματισμό της ομάδας μέχ ... Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτό εργαστήριο: Θέατρο και Χορός στη Φυλακή

Κατατακτήριες εξετάσεις ακ. έτους 2022-23

Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν όσους πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ και κατόχους πτυχίων Δραματικών Σχολών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού επιθυμούν να εγγραφούν στο Τμήμα Θεάτρου για περαιτέρω σπουδές. Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νέο νόμο (Ν. 4186/13 αρθ. 57, και ΦΕΚ 3185/16-12-2013), το ποσο ... Διαβάστε περισσότερα

Κατατακτήριες εξετάσεις ακ. έτους 2022-23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΟΥ ΑΠΘ

Το Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ ανακοινώνει ότι θα δεχτεί αιτήσεις υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του (ΠΜΣ), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Θεατρικές Σπουδές, με τίτλο «Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική». Για το ακαδημαϊ ... Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΟΥ ΑΠΘ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Εξετάσεις μαθήματος Ιστορίας Παγκοσμίου Θεάτρου ΙV

Το μάθημα της Ιστορίας Παγκοσμίου Θεάτρου ΙV θα εξεταστεί τη Τετάρτη 22-6 και ώρες 15.00 – 17.00, στην αίθουσα Β2. Η διόρθωση στο pdf του προγράμματος θα γίνει τις επόμενες μέρες. ... Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Εξετάσεις μαθήματος Ιστορίας Παγκοσμίου Θεάτρου ΙV

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-22

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2021-22.   Το πρόγραμμα σε αρχείο PDF ... Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το σεμινάριο «Μάνες: όψεις του ρόλου στο ευρωπαϊκό και το ελληνικό θέατρο», της Τετάρτης 18 Μαΐου, λόγω των φοιτητικών εκλογών εκείνη τη μέρα, μεταφέρεται την Παρασκευή 20 Μαΐου στη 1. 15 μ.μ. στον ίδιο χώρο (Εγνατία 1ος). Η διδάσκουσα Κ. Ριτσάτου ... Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ 2022

Σας γνωρίζουμε ότι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) θα προβεί και φέτος στη σύνταξη Μητρώου Φοιτητών, προκειμένου τα μέλη του να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματ ... Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ 2022

Το θέατρο της αρχαιότητας Ι και ΙΙ: Αναπληρώσεις

Από την επόμενη εβδομάδα και μέχρι το τέλος του εξαμήνου, θα γίνονται αναπληρώσεις μαθημάτων μέσω zoom ως εξής: ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι: Δευτέρα 10πμ.-1μμ. ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙ: Τρίτη 6μμ. – 9μμ. Ο σύνδεσμος των μαθημάτων είναι: https://authgr.zoom.us/j/97983658726 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα κανονικά μ ... Διαβάστε περισσότερα

Το θέατρο της αρχαιότητας Ι και ΙΙ: Αναπληρώσεις

Φοιτητικές εκλογές 2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18 Μαϊου  2022. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΑΠΘ την ημέρα της διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών δεν πραγματοποιούνται τα μαθήματα. ... Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικές εκλογές 2022

Ανοιχτή Θεατρική Σκηνή της Πόλης 2022 – Παράλληλες εκδηλώσεις

Ανοιχτή συζήτηση με την Ελένη Ευθυμίου. Συντονίζει η Δανάη Θεοδωρίδου Θέατρο της Επινόησης και Συμπερίληψη: Σκηνική Έρευνα και Δημιουργία με Μεικτές Ομάδες Ηθοποιών (με και χωρίς αναπηρία) Τετάρτη 11 Μαΐου, 18.00 Τμήμα Θεάτρου Α.Π.Θ., Εξαδακτύλου 8, Β2 Θέμα της ανοιχτής συζήτησης αποτελούν οι συλλογ ... Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Θεατρική Σκηνή της Πόλης 2022 - Παράλληλες εκδηλώσεις

Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών, Α.Π.Θ. | Εγνατία 122, 54622 Θεσσαλονίκη | Τ 2310 992 123-25 | F 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2022 Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. | Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας LineaDesign

Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.