ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Για το χρονικό διάστημα από 1-09-2021 έως 31-08-2024

Έχοντας υπόψη:
• Το αριθμ. πρωτ. 25649/07-05-2021 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης του
ΑΠΘ: « Σχετικά με την εκλογή Κοσμητόρων, Προέδρων, Αναπληρωτών
Προέδρων…»

• Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 96 παρ.1
του Ν.4692/2020,(ΦΕΚ Α΄111/12-6-2020)

• Την αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15-
09-2017 « Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη
μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ.. κατά την πρώτη εφαρμογή, του
Ν.4485/2017»,όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.191014/Ζ1/7-11-2017
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3969/τ.Β΄/13-11-2017)

• Την αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481/Β΄/22-6-2020)

• Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/τ.Α΄/13-07-2010)
« Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν

1. Προκηρύσσουμε τις εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας
της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.
2. Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, αποκλειστικά μέσω
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 από τις 10.00 έως
τις 14.00. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης απόλυτης πλειοψηφίας των
έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοφηψίας οι εκλογές επαναλαμβάνονται
την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 από τις
10.00 έως τις 14.00. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας αυτή
επαναλαμβάνεται την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Παρασκευή 11
Ιουνίου από τις 10.00 έως τις 14.00.
3. Καλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για την πλήρωση της θέσης του
Κοσμήτορα/της Κοσμητόρισσας της Σχολής Καλών Τεχνών που πληρούν τις
προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά
τους μέχρι την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14.00 αυτοπροσώπως ή
μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Γραμματεία της Κοσμητείας
της ΣΚΤ ή ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@arts.auth.gr)
H ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνεται μόνο από την
ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας και
πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της.

Σημείωση: Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, σε αυτή της
Σχολής και των Τμημάτων καθώς και στον ιστότοπο Δι@ύγεια .
Ο Κοσμήτορας
Της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ
Καθηγητής Ιάκωβος Ποταμιάνος

Επικαιρότητα

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιταλικής Γλώσσας. Σεπτέμβριος 2021

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιταλικής Γλώσσας. Σεπτέμβριος 2021

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021   Η εξέταση για το μάθημα των Γερμανικών με διδάσκουσα την κ.Αλεξιάδου θα γίνει για όλα τα εξάμηνα στις 23-9-2021. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα βγει αναλυτική ανακοίνωση. Καλό καλοκαίρι σε όλους και όλες!!! ... Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “Από το κείμενο στη θεατρική παράσταση” – Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2020-2021

Οι τελειόφοιτοι/ες και επί πτυχίω φοιτητές/τριες που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα “ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ” (Δ. Καγγελάρη) και επιθυμούν να ορκιστούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα εξεταστούν στο μάθημα με εργασία (προθεσμία κατάθεσης: 24/9/2021). Για το θέμα της εργασίας καλο ... Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “Από το κείμενο στη θεατρική παράσταση” – Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2020-2021

Θερινή διακοπή λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Θεάτρου, της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, θα παραμείνει κλειστή από  Δευτέρα 19/7/21 μέχρι και Τρίτη 31/8/21 λόγω των θερινών διακοπών ... Διαβάστε περισσότερα

Θερινή διακοπή λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2020-21

Ανακοινώνονται οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Θεάτρου εδώ Για την ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τη βαθμολογία, απαιτείται η αποστολή με μέιλ αντιγράφου της Αστυνομικής Ταυτότητας του υποψηφίου και Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει ότι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδ ... Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2020-21

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2020-2021

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος έχει οριστεί από την Τρίτη  29 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://stegastiko.mimedu.gov.gr) που αφορά ... Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ (Προαπαιτούμενο)

Το εργαστηριακό μάθημα θα γίνει εκ του σύνεγγυς (με την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέψουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα) στο τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσες και όσοι έχουν ήδη δηλώσει το συγκεκριμένο μάθημα. Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στις αρχές Σεπτεμβρί ... Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ (Προαπαιτούμενο)

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι φοιτητές που πρόκειται να ορκιστούν στην ορκωμοσία της εξεταστικής του Ιουνίου του 2021 καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος info@thea.auth.gr τη σχετική αίτηση (εδώ) από 15 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου 2021. Η τελετή ορκωμοσίας λόγω της πανδημίας δεν ... Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Έρευνα κοινού παραστάσεων αρχαίου δράματος

Το καλοκαίρι του 2021, μια ερευνητική ομάδα από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες, υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες του Τμήματος Θεάτρου και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ, με επιστημ. υπεύθυνη την Ελένη Παπάζογλου, Αναπλ. καθηγήτρια του ΤΘ, διενεργεί μια Έρευνα κοινού παρ ... Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινού παραστάσεων αρχαίου δράματος

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ IV

Έπειτα από αίτημα των φοιτητών, ορίζεται νέα ημερομηνία εξετάσεων για το μάθημα Παγκόσμιο IV (παλαιό ΠΠΣ) ΤΕΤΑΡΤΗ 23/06 11:45-13:45 μέσω της πλατφόρμας e-learning ... Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ IV

Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών, Α.Π.Θ. | Εγνατία 122, 54622 Θεσσαλονίκη | Τ 2310 992 123-25 | F 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2021 Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. | Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας LineaDesign

Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.