Αναβολή μαθήματος “Μάσκες και Κούκλες”

Σήμερα 7/10/2019 το μάθημα”Μάσκες και Κούκλες” στις 17:00-20:00 όπως και αύριο 8/10/2019 στις 10:00-13:00
δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς η διδάσκουσα Σιδερίδου Ολυμπία ασθενεί.
Θα γίνει αναπλήρωση κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές-φοιτήτριες.

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2019 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki