Κινησιολογία-Χορός

Τη Δευτέρα και ώρες 5-8 θα γίνεται το μάθημα “Κινησιολογία-Χορός ΙΙ” και όχι το “Κινησιολογίας-Χορός ΙΙΙ” που έχει γραφτεί στο πρόγραμμα εκ παραδρομής.

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2019 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki