Εισαγωγή στην Τέχνη του Θεάτρου

Το πρώτο μάθημα “Εισαγωγή στην Τέχνη του Θεάτρου” θα γίνει και για τα δύο τμήματα την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου και ώρα 2-5. Ο χωρισμός σε τμήματα θα γίνει κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2020 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki