Δημιουργική Γραφή Ι

Κατόπιν αιτήματος των φοιτητών, και προκειμένου να μην υπάρξει δυσλειτουργία στα διαιρεμένα σε 2 τμήματα μαθήματα της Δημιουργικής Γραφής Ι, το εναρκτήριο μάθημα θα γίνει κοινό και για τα 2 γκρουπ στην Β1 αίθουσα της Εξαδακτύλου την Τρίτη 1/10 στις 10.00-13.00.
Η διδάσκουσα
Αλίκη Συμεωνάκη

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2019 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki