Προκήρυξη υποτροφιών εκπόνησης καλλιτεχνικού έργου σε επίπεδο διδακτορικής και μεταδιδακτορικής διατριβής

O ΕΛΚΕ του ΑΠΘ προκηρύσσει υποτροφίες εκπόνησης πρωτότυπου καλλιτεχνικού έργου σε επίπεδο αντίστοιχο της εκπόνησης διδακτορικής και μεταδιδακτορικής διατριβής της Επιτροπής Ερευνών.

Μπορείτε να δείτε τις προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων για τις διδακτορικές διατριβές εδώ και για τις μεταδιδακτορικές διατριβές εδώ.

School of Drama - Faculty of Fine Arts - Auth | 122 Egnatia Str, 54622 Thessaloniki | Τ +30 2310 992 123-25 | F +30 2310 992 126 | info@thea.auth.gr

© 2019 School of Drama - Faculty of Fine Arts - Aristotle University of Thessaloniki | Developed by LineaDesign

School of Drama – Faculty of Fine Arts – Aristotle University of Thessaloniki